ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

PROPOZYCJE WARSZTATÓW I LEKCJI MUZEALNYCH

Bilet ulgowy – 5 zł, bilet normalny – 10 zł, opłata za przewodnika – 50 zł.

Koszt lekcji muzealnej: bilety wstępu 5 zł od osoby + opłata za przewodnika po muzeum – 50 zł.

Koszt warsztatów: 10 zł od osoby (w tym: zwiedzanie wystawy, przewodnik, surowiec do realizacji zajęć warsztatowych).

Przedszkola: wstęp bezpłatny, 50 zł za przewodnika od grupy, 9 zł od osoby – koszt warsztatów.

Czas trwania zajęć warsztatowych: 60 minut.

Zorganizowane grupy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 43 843-43-34 lub 601 929 303.

MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH I WARSZTATÓW Z ZAKRESU ETNOGRAFII:

 • Kolorowo batikowo – malowanie jajek (warsztaty wielkanocne)
 • Historia krzyży przydrożnych z terenu ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Motyw kwiatów w wieluńskiej sztuce ludowej (lekcja muzealna)
 • Drewno w sztuce ludowej oraz jako materiał użytkowy (lekcja muzealna)
 • Wieluński strój ludowy (lekcja muzealna)
 • Tradycje świąt Wielkiej Nocy na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Tradycje świąt Bożego Narodzenia na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Świat demonologiczny – ostatni proces o czary w Doruchowie na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH I WARSZTATÓW Z ZAKRESU ARCHEOLOGII:

 • U wieluńskiego garncarza (warsztaty)
 • Niecenie ognia metodami pradziejowymi (lekcja muzealna)
 • Wyrób biżuterii pradziejowej (warsztaty)
 • Dwa tysiąclecia z żelazem – tradycje hutnicze i kowalskie na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Jak wytwarzano narzędzia z kamienia (lekcja muzealna)
 • Tu gdzie mieszkamy mamut biegał… – epoka lodowcowa kredą rysowana (warsztaty)
 • Przy kaflowym piecu (lekcja muzealna)
 • Szlak bursztynowy na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH I WARSZTATY Z ZAKRESU HISTORII:

 • Krajobraz Wielunia – dawniej i dziś (lekcja muzealna)
 • Walka zbrojna o niepodległą Polskę (XIX – XX w.) na przykładzie wydarzeń na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Powstanie Styczniowe (1863 – 1864) na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Wieluń w okresie niemieckiej okupacji 1939 – 1945 (lekcja muzealna)
 • Wieluńskie bataliony Obrony Narodowej – historia i szlak bojowy w 1939 r. (lekcja muzealna)
 • Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Spotkajmy się w średniowiecznym Wieluniu (lekcja muzealna)
 • Barwa i kształt – rola znaków herbowych w średniowiecznej Polsce (warsztaty)

ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM MEGAKLOCKÓW

 • Jak Długosz po Wieluniu spacerował… – prezentacja o Janie Długoszu połączona z zajęciami z kaligrafii i pokazem odlewania pieczęci (warsztaty)
 • 800 lat Wielunia – legenda Wielunia oraz malowanie herbu ziemi wieluńskiej (warsztaty)
 • Śladami wieluńskiego kata – omówienie historii baszty Męczarni połączone z jej zwiedzaniem (lekcja muzealna)
 • Jak św. Wojciech węże w kamienie zaklinał – legenda o św. Wojciechu wraz z malowaniem gipsowych amonitów (warsztaty)
 • Wysoka wieża nad miastem góruje – jak czas upływa wszystkim wskazuje – z dziejów wieluńskiego ratusza – prezentacja połączona z malowaniem herbu miasta – (warsztaty)

MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE – ODDZIAŁ MZW

AUDYCJE MUZYCZNE

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie we współpracy z Filharmonią Częstochowską od wielu lat organizuje cykl audycji muzycznych. Odbywają się one w sali kominkowej dworku w Ożarowie raz w miesiącu, od października do czerwca. Przeznaczone są dla młodych melomanów przedszkoli i szkół podstawowych. Jest to doskonała forma edukacji i zabawy mająca na celu budzenie wrażliwości muzycznej i otwarcie na muzykę. Dzieci zapoznają się z instrumentami, ich budową, dźwiękami i terminami muzycznymi.

LEKCJE MUZEALNE

 • Park zabytkowy w Ożarowie. Pomniki przyrody oraz gatunki drzew (rozróżnianie gatunków drzew, praca w terenie z mapą i kompasem)
 • Pokaz pracy młyna wietrznego (budownictwo i architektura drewniana)
 • Tradycje ludowe w Polsce (m.in. święta wielkanocne, zwyczaje bożonarodzeniowe)
 • Obyczajowość szlachecka
 • Dwór w Ożarowie na tle budownictwa dworskiego
 • Wizerunki przodków. Różne przykłady portretowania postaci: portrety reprezentacyjne, trumienne, miniatury portretowe
 • Historia muzealnictwa. Prezentacja głównych dróg rozwoju muzealnictwa w aspekcie historycznym, a także głównych form muzealnictwa w Polsce i na świecie

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 • Zwyczaje wielkanocne i ozdabianie pisanek
 • Pradawne zabawki (figurki z masy solnej)
 • Kolorowy świat kwiatów z bibuły
 • Ozdoby choinkowe (ozdoby z masy solnej lub bibuły)
Skip to content