ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

KONKURS RZEŹBIARSKI WIELUŃSKIE BOŻE NARODZENIE ROZSTRZYGNIĘTY

 

W dniu 4 grudnia 2020 rozstrzygnięty został konkurs rzeźbiarski „Wieluńskie Boże Narodzenie”. Był on poświęcony rzeźbie o charakterze ludowej tematycznie nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia. Do konkursu zaproszono działających rzeźbiarzy, jak również osoby podejmujące próby rzeźbienia z terenu ziemi wieluńskiej. W konkursie udział wzięło 12 osób, które dostarczyły 42 prace.
Jury w składzie:
Przewodniczący: Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Członkowie:
dr Jarosław Eichstaedt
mgr Magdalena Kopańska
mgr Tomasz Spychała
dokonało oceny poszczególnych realizacji rzeźbiarskich przez pryzmat kryteriów etnograficznych, historycznych i plastycznych. Wszystkie prace spełniały regulamin konkursu. Przedstawione dzieła prezentowały zróżnicowany poziom. Wspomniane wyżej kryteria pozwoliły nagrodzić następujące prace:
I nagroda
1. Kołaczek Grzegorz
2. Spodzieja Zdzisław

II nagroda
1. Chałubiec Henryk
2. Czyż Andrzej
3. Kołaczek Andrzej
4. Pacak Janusz
5. Zabłocki Wacław

III nagroda
1. Fiedor Józef
2. Mikołajczyk Maria
3. Zabłocka Anna

Wyróżnienie:
Zabłocki Łukasz

Nagroda Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy:
Skonieczka Janina
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną uroczyste wręczenie nagród i spotkanie z rzeźbiarzami planowane jest w styczniu 2021.

Skip to content