ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

PRADZIEJE ZIEMI WIELUŃSKIEJ

 

Wystawę otwierają zabytki krzemienne i kamienne z późnego paleolitu, mezolitu i neolitu, pochodzące głównie z licznych stanowisk zlokalizowanych nad Wartą. Interesujący materiał z epoki brązu pochodzi z cmentarzyska kurhanowego kultury trzcinieckiej z Okalewa (XVII-XVI w. p.n.e.). Stosunkowo bogato reprezentowane są zabytki związane z kulturą łużycką. Na szczególne zainteresowanie zasługuje bogata kolekcja wyrobów brązowych, m.in. sztylet pochodzenia scytyjskiego. Kolejna sala ekspozycyjna gromadzi materiały z epoki wpływów rzymskich związanych z kulturą przeworską (I w. p.n.e. – V w. n.e.) oraz pewną grupę importów (m. in. terra sigillata, monety rzymskie). Na szczególną uwagę zasługuje też wyposażenie grobu kowala-złotnika z zestawem narzędzi do obróbki metali. Bogato reprezentowany jest zestaw wyrobów żelaznych związanych z życiem codziennym oraz walką. Kolekcję uzupełniają rekonstrukcje uzbrojenia i domostw epoki. Ekspozycję kończą materiały ze średniowiecza zebrane w trakcie badań cmentarzysk w Masłowicach i Dębinie (XI-XIII w.) oraz grodziska w Widoradzu pod Wieluniem (XIII-XIV w.), w tym dębowe obciążenia zwodzonego mostu.

Epoki kamienia i brązu

Okres wpływów rzymskich

Średniowiecze

Galeria

FILMOTEKA

Skip to content