ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

EDUKACJA

Bilet ulgowy – 5 zł, bilet normalny – 10 zł, opłata za przewodnika – 50 zł.

Koszt lekcji muzealnej: ulgowe bilety wstępu 5 zł od osoby + opłata za przewodnika po muzeum – 50 zł.

Koszt warsztatów: 12 zł od osoby (w tym: zwiedzanie wystawy, przewodnik, surowiec do realizacji zajęć warsztatowych).

Przedszkola: wstęp bezpłatny, 50 zł za przewodnika od grupy, 11 zł od osoby – koszt warsztatów.

Czas trwania zajęć warsztatowych: 60 minut.

Zorganizowane grupy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 43 843 43 34 lub 601 929 303.

MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU

- Kolorowo batikowo - malowanie jajek (warsztaty wielkanocne)
- Historia krzyży przydrożnych z terenu ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
- Motyw kwiatów w wieluńskiej sztuce ludowej (lekcja muzealna)
- Drewno w sztuce ludowej oraz jako materiał użytkowy (lekcja muzealna)
- Wieluński strój ludowy (lekcja muzealna)
- Tradycje świąt Wielkiej Nocy na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
- Tradycje świąt Bożego Narodzenia na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
- Świat demonologiczny - ostatni proces o czary w Doruchowie na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)

- U wieluńskiego garncarza (warsztaty)
- Niecenie ognia metodami pradziejowymi (lekcja muzealna)
- Wyrób biżuterii pradziejowej (warsztaty)
- Dwa tysiąclecia z żelazem - tradycje hutnicze i kowalskie na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
- Jak wytwarzano narzędzia z kamienia (lekcja muzealna)
- Tu gdzie mieszkamy mamut biegał... - epoka lodowcowa kredą rysowana (warsztaty)
- Przy kaflowym piecu (lekcja muzealna)
- Szlak bursztynowy na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)

- Krajobraz Wielunia dawniej i dziś (lekcja muzealna)
- Walka zbrojna o niepodległą Polskę (XIX - XX w.) na przykładzie wydarzeń na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
- Powstanie Styczniowe (1863 - 1864) na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
- Wieluń w okresie niemieckiej okupacji (1939 - 1945) (lekcja muzealna)
- Wieluńskie bataliony Obrony Narodowej - historia i szlak bojowy w 1939 r. (lekcja muzealna)
- Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego na ziemi wieluńskiej
(lekcja muzealna)
- Spotkajmy się w średniowiecznym Wieluniu (lekcja muzealna)
- Barwa i kształt - rola znaków herbowych w średniowiecznej Polsce (warsztaty)

- Jak Długosz po Wieluniu spacerował... - prezentacja o Janie Długoszu połączona z zajęciami z kaligrafii i pokazem odlewania pieczęci (warsztaty)
- 800 lat Wielunia - legenda Wielunia oraz malowanie herbu ziemi wieluńskiej (warsztaty)
- Śladami wieluńskiego kata - omówienie historii baszty Męczarni połączone z jej zwiedzaniem (lekcja muzealna)
- Jak św. Wojciech węże w kamienie zaklinał - legenda o św. Wojciechu wraz z malowaniem gipsowych amonitów (warsztaty)
- Wysoka wieża nad miastem góruje, jak czas upływa wszystkim wskazuje - prezentacja dziejów wieluńskiego ratusza   połączona z malowaniem
herbu miasta (warsztaty)

MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE – ODDZIAŁ MZW

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie we współpracy z Filharmonią Częstochowską od wielu lat organizuje cykl audycji muzycznych. Odbywają się one w sali kominkowej dworku w Ożarowie raz w miesiącu, od października do czerwca. Przeznaczone są dla młodych melomanów przedszkoli i szkół podstawowych. Jest to doskonała forma edukacji i zabawy mająca na celu budzenie wrażliwości muzycznej i otwarcie na muzykę. Dzieci zapoznają się z instrumentami, ich budową, dźwiękami i terminami muzycznymi.

Koszt uczestnictwa w warsztatach 12 zł/os.
Przedszkolaki 11 zł/os.

Zapisy pod numerami tel. 43 843 43 34 oraz 601 929 303.

- Zwyczaje wielkanocne i ozdabianie pisanek
- Pradawne zabawki (figurki z masy solnej)
- Kolorowy świat kwiatów z bibuły
- Ozdoby choinkowe (ozdoby z masy solnej lub bibuły)

- Park zabytkowy w Ożarowie. Pomniki przyrody oraz gatunki drzew (rozróżnianie gatunków drzew, praca w terenie z mapą i kompasem)
- Pokaz pracy młyna wietrznego (budownictwo i architektura drewniana)
- Tradycje ludowe w Polsce (m.in. święta wielkanocne, zwyczaje bożonarodzeniowe)
- Obyczajowość szlachecka
- Dwór w Ożarowie na tle budownictwa dworskiego
- Wizerunki przodków. Różne przykłady portretowania postaci: portrety reprezentacyjne, trumienne, miniatury portretowe
- Historia muzealnictwa. Prezentacja głównych dróg rozwoju muzealnictwa w aspekcie historycznym, a także głównych form muzealnictwa w Polsce i na świecie

Skip to content