ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

RADA MUZEUM

 

1. PROF. DR HAB. RYSZARD GRYGIEL – PRZEWODNICZĄCY RADY
2. MGR INŻ. ANDRZEJ CHOWIS
3. MGR KONRAD CZERNIELEWSKI
4. MGR INŻ. WACŁAW WITKOWSKI
5. DR ZDZISŁAW WŁODARCZYK
6. MGR TOMASZ GRAJNERT
7. MGR GRZEGORZ ŻABICKI

Skip to content