ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE 2023

7 marca 2023 r.

Coroczny konkurs Muzeum Ziemi Wieluńskiej „Moje drzewo genealogiczne”, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych historycznej ziemi wieluńskiej. To okazja  do zbadania korzeni rodzinnych i utrwalenia zebranych informacji w formie pracy plastycznej, a dla najbardziej dociekliwych młodych badaczy czekają ciekawe nagrody!

69 prac uczestników prezentujemy na wystawie pokonkursowej do 29 marca 2023 r. Jury dokonało oceny prac pod względem ilości i czytelności zawartych w nich informacji, pomysłowości, strony plastycznej i estetycznej. Wszystkim dziękujemy za udział i zachęcamy do dalszych poszukiwań losów swojej rodziny.

Prace będą dostępne do odbioru przez twórców od początku kwietnia 2023 r.

 

Skip to content