ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WPIS DO REJESTRU

Wpis do Rejestru

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w grudniu 2003 r. zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 77.

 

Skip to content