ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

PUBLIKACJE

Wydawnictwa Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Ziemi Wieluńskiej prowadzi sprzedaż wysyłkową wydanych publikacji z poniższej listy. Po otrzymaniu zamówienia oraz adresu odbiorcy na skrzynkę e-mail muzeum (mzw@poczta.onet.pl), przygotowujemy paczkę oraz przesyłamy mailowo informację o zbiorczym koszcie przedmiotów oraz kosztach wysyłki. Zamówienie realizujemy po wpływie środków na konto muzeum – kwotę należy przekazać na konto:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Oddział w Wieluniu
90 9256 0004 0076 4872 2000 0050


Do przesyłki dołączony zostanie paragon fiskalny lub faktura.

Folder z pracami artystów uczestniczących w XXII Ogólnopolskim Plenerze Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza w Kamionie.

Cena: 20 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2022
Objętość: 31 strony
Ilustracje: kolorowe
Format: 22,5 x 21 cm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-958779-2-6

Cena: 45 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2019
Objętość: 128 strony
Ilustracje: kolorowe
Format: 30,5 x 24 cm
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-65720-49-8

Folder z pracami artystów uczestniczących w XXI Ogólnopolskim Plenerze Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza w Kamionie.

Cena: 26 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2021
Objętość: 24 strony
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 16,5 x 22,5 cm
ISBN 978-83-65720-67-2

Cena: 10 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2021
Objętość: 53 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16 cm
ISBN 978-83-958779-0-2

 

Cena: 47 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2020
Objętość: 158 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-945503-7-0

Spis treści:
Słowo wstępne
Uroczystości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera
- Wystąpienie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy
- Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
- Wystąpienie Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera-Steinmeiera
Dokumentacja fotograficzna z obchodów rocznicy wybuchu wojny z udziałem Prezydentów
Dokumentacja fotograficzna Mszy św. pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego wraz z wydarzeniami towarzyszącymi

Międzynarodowa konferencja Ludność cywilna i dramat wojny zorganizowana przez Muzeum ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
- Florian Steinfals, Geneza niemieckich zbrodni wojennych w Polsce w 1939 roku
- Grzegorz Berendt, Jesień płonących synagog - jedno z następstw agresji Niemiec na Polskę w 1939 r.
- Tadeusz Wolsza, Barbarzyństwa Luftwaffe w pierwszych dniach wojny w świetle polskiej prasy z września 1939 roku
- Hans-Erich Volkmann, Wieluń - anatomia zbrodni wojennych
- Tadeusz Olejnik, Zniszczenie miasta Wielunia 1 IX 1939 r. w opinii niemieckich historyków i publicystów
- Jan Książek, Świątynie trzech religii - obiekty sakralne unicestwione w Wieluniu na początku II wojny światowej

Dokumentacja fotograficzna z międzynarodowej konferencji
Dokumentacja fotograficzna wystaw przygotowanych przez Muzeum ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Dokumentacja fotograficzna wydarzeń towarzyszących obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Dokumentacja fotograficzna przekazania dzwonu PAMIĘĆ I PRZESTROGA WIELUŃ 1 IX 1939 daru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Zdjęcia koloryzowane zbombardowanego Wielunia

Cena: 27 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2020
Objętość: 181 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-9-4

Spis treści:
Marek Gogola, Jan Książek, Wstęp
Damian Langner, Święty Wojciech - pielgrzym, misjonarz, męczennik
Krzysztof Witkowski, Polityka dzielnicowa księcia wielkopolskiego Władysława Odonica
Tadeusz Grabarczyk, Lokacja Wielunia na tle kolonizacji na prawie niemieckim na ziemiach polskich
Janusz Skodlarski, Kazimierz Wielki jako prekursor nowoczesnej ekonomii
Waldemar Golec, Znaleziska doby średniowiecza w Wieluniu w relacji do obiektów szesnastowiecznych
Jerzy Sperka, Książę Władysław Opolczyk wobec Wielunia i ziemi wieluńskiej (1370-1391)
Lidia Korczak, Na drodze ku wielkości. Władysław II Jagiełło i Królestwo Polskie za jego panowania (1386-1434) - związki z Wieluniem
Tadeusz Grabarczyk, Katarzyna Habsburżanka w Wieluniu w 1566 r. Z królową przy stole
Tadeusz Nowak, Szlachta w Wieluniu w okresie jagiellońskim
Waldemar Golec, Relikty późnośredniowiecznego siodła z Wielunia
Ilustracje

Cena: 50 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2019
Objętość: 527 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-6-3

Spis treści:
Przedmowa
Z domową ojczyzną w sercu

Część I Vieluniana
Wieluń - dzieje legendarne, nazwa i herb miasta
Rudzkie korzenie Wielunia
Wieluń pod władztwem Władysława Opolczyka
Wielki pożar Wielunia 18 czerwca 1858 roku
Między zasługą a zapomnieniem. Fryderyk August Goleński - w służbie moskali, czy w służbie kraju?
Wieluńskie w latach rewolucji 1905-1907
Gimnazjum męskie im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu w latach 1906-1918. Przyczynek do dziejów wieluńskiego szkolnictwa
Udział ziemi wieluńskiej w walkach o zjednoczenie Śląska z Macierzą w latach 1919-1921
Wieluń - das polnische Guernica
Pieni Wielun'in rajakaupunki koki ensimmäisenä maailomansodan kauhut
Zbrodnie Wehrmachtu popełnione na ludności cywilnej powiatu wieluńskiego w okresie od 1 września do 25 października 1939 r.
Przebieg i skutki hitlerowskiej akcji przeciw kierowniczym warstwom polskiego społeczeństwa na ziemi wieluńskiej w latach 1939-1940
Wysiedlanie ludności polskiej z powiatu wieluńskiego w okresie okupacji hitlerowskiej
Martyrologia nauczycieli powiatu wieluńskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945
Rola żandarmerii hitlerowskiej w eksterminacji ludności polskiej powiatu wieluńskiego w latach 1939-1944
Rola sądownictwa niemieckiego w walce z polskością na obszarze powiatu wieluńskiego w latach 1940-1944
Zagłada ludności żydowskiej w powiecie wieluńskim w latach okupacji hitlerowskiej
Niektóre problemy demograficzne powiatu wieluńskiego w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945)

Część II Z dziejów Polskiego pożarnictwa
Udział strażaków w walkach o wolność i niepodległość Polski
Stan i potrzeby badań nad dziejami polskiego pożarnictwa
Z dziejów polskiego muzealnictwa pożarniczego
Z dziejów polskiej prasy pożarniczej - "Strażak Pomorski" (1927-1939)
Z dziejów polskiej prasy pożarniczej - "Strażak Wielkopolski" (1931-1938)
Strażackie związki pożarnicze w Królestwie Polskim
Organizacja pomocy wzajemnej w towarzystwach ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim
Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w miastach i osadach guberni płockiej w latach 1875-1915
Wpisani w dzieje miasta. W 120. rocznicę piotrkowskiej straży pożarnej (1878-1998)
Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa - Bolesław Chomicz

Część III W kręgu regionalizmu
Zmiany administracyjne i terytorialne miast województwa sieradzkiego w latach 1919-1986
Kazimierz Stronczyński - wielki syn ziemi piotrkowskiej
Rozwój demograficzny miast województwa sieradzkiego w latach 1870-1980
Forschungsarbeit in polnischen regionalmuseen
Współdziałanie Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu ze szkołami w wychowaniu patriotycznym i regionalnym młodzieży

Część IV Bibliografia prac Stanisława Tadeusza Olejnika za lata 1960-2018
Wykaz publikacji naukowych i popularnonaukowych Stanisława Tadeusza Olejnika
Indeks osobowy

Cena:
30 zł oprawa miękka
35 zł oprawa twarda


Miejsce i rok wydania: Wieluń 2020
Objętość: 181 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 24 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-9-4

Spis treści:
Przedmowa Jan Książek - dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Wstęp
Rozdział I Wieluń - zarys dziejów miasta
Rozdział II Zarys dziejów szpitalnictwa w Polsce
Rozdział III Powstanie szpitala w Wieluniu i jego działalność w okresie I Rzeczypospolitej
Rozdział IV Szpital w okresie zaborów i odrodzonej Rzeczypospolitej
Rozdział V Wrześniowa tragedia Wielunia - bezbronna ofiara zbrodni ludobójstwa
Rozdział VI Szpital powiatowy w latach okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach Polski Ludowej (1939-1954)
Streszczenie w języku angielskim
Streszczenie w języku niemieckim
Literatura
Indeks osób

Materiały kolokwium Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich 27 października 2017 roku w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

Cena: 20 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2018
Objętość: 103 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 21 x 15 cm
ISBN 978-83-945503-5-6

Spis treści:
Ryszard Grygiel, Powitanie
Jan Książek, Wstęp
Mariusz Fejfer, Ochrona i konserwacja drewna wykopaliskowego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie
Paweł K. Krawczyk, Konserwacja ruchomych zabytków drewnianych w kontekście podnoszenia atrakcyjności ekspozycji muzealnych
Kinga Stanecka, Plan i realizacja prac konserwatorskich na odzyskanych zbiorach drogą restytucji z Instytutu Etnologii przy Uniwersytecie w Getyndze im. Georga Augusta
Agnieszka Szygendowska, Konserwacja muzealiów - na przykład jedwab

Dyskusja
Mieczysław Kuźmicki, Wprowadzenie do dyskusji
Paweł Trzeciak, Współpraca konserwatorska (historyczna koncepcja Andrzeja Kanwiszera)
Dominika Antoszczyk, Rosyjski przykład
Jan Książek, Mieczysław Kuźmicki, Podsumowanie

Suplement
Wiesław Kaczmarek, Dylematy finansowania konserwacji muzealiów

Ilustracje

Jan Książek, Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Mieczysław Kuźmicki, Nadanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Muzealników Polskich dr. Antoniemu Szramowi
Członkowie Oddziału Łódzkiego SMP

Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła Św. Barbary w Wieluniu oraz 130.rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Cena: 32 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2017
Objętość: 159 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 24,5 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-2-5

Spis treści:
Jan Książek, Przedmowa
S. Konrada Zofia Dubel CSCIJ, Wstęp
Tomasz Andrzej Nowak, Życie codzienne i warunki bytowe w Wieluniu w XVI w. (wybrane zagadnienia)
Ks. Sławomir Zabraniak, Kościół św. Barbary w Wieluniu w źródłach i opracowaniach
Jarosław Kita, Wychowanie moralne w rodzinie ziemiańskiej w 2. połowie XIX wieku na przykładach z regionu wieluńskiego
Tadeusz Olejnik, Życie społeczne i religijne w Wieluni na przełomie XIX i XX stulecia
S. Konrada Zofia Dubel CSCIJ, Droga do beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej, 1885-1946)
Ks. Stanisław Urbański, Zjednoczenie z Bogiem w codziennym życiu Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej
Sabina Bober, Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowaniu Żydów w czasie Holokaustu na przykładzie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu
Ks. abp. Wacław Depo, Homilia wygłoszona 7 czerwca 2015 r.
Ilustracje

Materiały z kolokwium 10 października 2016 r.

Cena: 18 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2017
Objętość: 86 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 21 x 15 cm
ISBN 978-83-945503-3-2

Spis treści:
Jan Książek, Wstęp
Jan Święch, Wystawa muzealna. Przypomnienie kanonu
Marzena Kozanecka-Zwierz, Wystawiennictwo regionalne na przykładzie eskpozycji stałych w Muzeum w Łowiczu
Katarzyna Witas, Zobaczyć modę. O tym jak ubiór staje się eksponatem
Jerzy Kowalski, Powierzchnie działalności wystawienniczej Muzeum Okręgowego w Sieradzu dzięki adaptacji i rozbudowie gmachów w latach 2011-2014
Tomasz Spychała, Modernizacja stałej ekspozycji archeologicznej i etnograficznej w Muzeum ZIemi Wieluńskiej
Ilustracje
Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Członkowie Oddziału Łódzkiego SMP

Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Wieluń 24 czerwca 2015 r.

Cena: 29 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2016
Objętość: 126 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 25 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-1-8

Spis treści:

Marek Gogola, Jan Książek, Rok Długoszowski na ziemi wieluńskiej
ks. Jan Związek, Nad grobem Długoszów w kolegiacie wieluńskiej - z okazji 600. rocznicy urodzin ojca historyków polskich ks. Jana Długosza
Paweł Okrasa, Wystąpienie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy otwierające konferencję
Jerzy Wyrozumski, Jan Długosz - ojciec historiografii polskiej
Tadeusz Nowak, Związki Jana Długosza i jego rodziny z Polską centralną
Marceli Antoniewicz, Herb Wieniawa w świetle manifestacji i opisów Jana Długosza - na tle heraldyki polskiej późnego średniowiecza
Janusz Smołucha, Działalność dyplomatyczna Jana Długosza
Anna Pobóg-Lenartowicz, Związki Jana Długosza z kanonikami regularnymi (na przykładzie fundacji klasztoru w Kłobucku)
Ilustracje

Cena: 50 zł.

Spis treści:
Przedmowa

Część I (referaty)
Ks. Jan Związek, Z przeszłości klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu (1613-1914)
S. Weronika Nowak OSFB, Anna ze Sroczyc Koniecpolska (1572-1616), fundatorka klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu
Zdzisław Włodarczyk, Dzieje klasztoru Sióstr Bernardynek pod zaborem pruskim i w Księstwie Warszawskim (1793-1815)
Jan Książek, Klasztor Sióstr Bernardynek w latach I wojny światowej i w Polsce Odrodzonej
Tadeusz Olejnik, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945)
O. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Bernardynki wieluńskie po II wojnie światowej (1945-2002)
Ks. Stanisław Urbański, Życie duchowo-mistyczne wieluńskich bernardynek
O. Czesław Gniecki OFM, Franciszkańska duchowość sióst bernardynek
O. Tytus Jan Fułat OFM, Status prawny Federacji Sióstr Bernardynek
S. Teresa Wiśniewska OSFB, Z dziejów przygotowania do życia zakonnego w klasztorze ss. Bernardynek w Wieluniu
Wisława Marzena Jordan, Pierwotny kościół wieluńskich ss. Bernardynek i jego wyposażenie
Ks. Bogdan Blajer, Ołtarze i obrazy religjne w kościele i klasztorze Sióstr Bernardynek w Wieluniu
Ks. Jacek Kapuściński, Materiały źródłowe dp dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
Zbigniew Szczerbik, Dobra ziemskie klasztoru Sióstr Bernardynek w okolicach Praszki
Ks. Cezary Jordan, Losy kościoła Sióstr Bernardynek w Wieluniu po jego przejęciu przez parafię ewangelicko-augsburską w Wieluniu
Ks. Zygmunt Wróbel, Kapelania i kapelani sióstr bernardynek w Wieluniu

Część II (ilustracje)
Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek - obecnie kościół parafii ewangelicko-augsburskiej i Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Zespół klasztorny popauliński nową siedzibą sióstr bernardynek
Życie sióstr bernardynek we wspólnocie zakonnej
Sesja naukowa 400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej (9-10 maja 2012 r.)
Otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej 400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej (9 maja 2012 r.)
Uroczysta Msza św. inaugurująca obchody 400-lecia klasztoru Sióstr Bernardynek (10 maja 2012 r.)

Cena: 50 zł 

Książka wydrukowana na papierze kreda-mat, formatu A4, objętość 280 stron.

Skip to content