ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

PUBLIKACJE

Wydawnictwa Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Ziemi Wieluńskiej prowadzi sprzedaż wysyłkową wydanych publikacji z poniższej listy. Po otrzymaniu zamówienia oraz adresu odbiorcy na skrzynkę e-mail muzeum (administracja@muzeum.wielun.pl), przygotowujemy paczkę oraz przesyłamy mailowo informację o zbiorczym koszcie przedmiotów oraz kosztach wysyłki. Zamówienie realizujemy po wpływie środków na konto muzeum – kwotę należy przekazać na konto:

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Oddział w Wieluniu
90 9256 0004 0076 4872 2000 0050

 

Do przesyłki dołączony zostanie paragon fiskalny lub faktura.

Publikacje dostępne w sprzedaży:

Cena: 19 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2024
Objętość: 66 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-95877995

Spis treści:

- Wstęp
- Fryderyk August Goleński - rys biograficzny
- Odbudowa zniszczonego byłego zamku królewskiego
- Budowa szpitala obwodowego Wszystkich Świętych
- Budowa nowego ratusza
- Renowacja kościoła parafialnego i jego otoczenia
- Renowacja budynku proboszczowskiego
- Na ratunek kościoła p.w. Św. Barbary
- Budowa nowej synagogi
- Urządzenie parku miejskiego
- Generalne porządkowanie miasta
- Zakończenie
- Aneksy
- Bibliografia
- Indeks osobowy

Cena: 30 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń-Praszka 2023
Objętość: 192 strony
Ilustracje: czarno-białe
Format: 24 x 16 cm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-962627-2-1

Spis treści:

- Zdzisław Włodarczyk, Blisko i daleko
- Jarosław Eichstaedt, Redefinicje, czyli z muzealnego magazynu w teren, ale czy z powrotem?
- Zdzisław Włodarczyk, Strojec w świetle tabeli prestacyjnej z 1846 r.
- Aleksandra Starczewska-Wojnar, Wizerunki o tematyce sakralnej na pieczęciach gminnych zachodnich powiatów rejencji opolskiej z lat 1816-1933
- Józef Janicki, Piotr Pawlak, Budowa linii kolejowej Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze oraz pierwotne elementy infrastruktury kolejowej w świetle sprawozdania Józefa Nowkuńskiego
- Marlena Iwańska, Dalej się nie da. Najbliższe zawsze pozostaną obrazy z dzieciństwa... w odniesieniu do wspomnień bohaterów książki: dzieci, już jest wojna...
- Jarosław Stulczewski, Materiały do biografii Marcina Krawca (pedagoga w Praszce i Zduńskiej Woli) w zasobie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli
- Joanna Filipczyk, Jak Opole odzyskało malowidło Władysława Początka
- Maria Feliks, Kolekcja szklanych klisz fotograficznych ze zbiorów Muzeum w Praszce
Urszula Sakiewa, Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach. Z tradycją w przyszłość (2015-2023)
- Jerzy Hatłas, Kestricz (Winica) i Czauszkjoj (Generał Kantardżijewo) - dwie gagauskie miejscowości w Bułgarii
- Jacek Kucharski, Artur Musiał, Fototeka sympozjum

Cena: 17 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2023
Objętość: 78 stron
Ilustracje: brak
Format: 21 x 14,5 cm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-958779-6-4

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
Część I Zanurzona w zielonym
Część II Inna przestrzeń

Cena: 40 zł

Miejsce i rok wydania: Kielce 2023
Objętość: 192 strony
Ilustracje: kolorowe
Format: 24,5 x 17 cm
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-8144-993-9

Spis treści:

Ziemia Łęczycka i Łowicka
Ziemia Sieradzka
Łódź i okolice
Ziemia Rawska i Tomaszowska
Ziemia Wieluńska
Ziemia Piotrkowska
Skorowidz

Cena: 40 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2023
Objętość: 208 stron
Ilustracje: kolorowe
Format: 24 x 16,4 cm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-958045-3-3

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
Młyn wodny na Krakowskim Przedmieściu
Młyn wodny na Kaliskim Przedmieściu
Wiatraki rodziny Grande
Dwa wiatraki Dobrowolskich
Wiatrak Kowalskiego przy ulicy Młynarskiej
Wiatrak Kowalskich - Marcina i jego synów
Wiatrak Grabowskich i ich sukcesorów
Wiatrak Kujawskiego
Wiatrak Przybylskiego
Wiatrak pod Szubienicami/na Podszubienicach
Wiatraki na Kijaku
Wiatrak Kozłowskiego
Wiatrak Gwiazdowskich
Wiatraki Dawidów
Wiatraki Gincelów
Młyn parowy
Aneks
Varia
Bibliografia
Netografia, prasa archiwalna, mapy
Źródła archiwalne
Aneks 2
Skróty
Indeks młynarzy

Cena: 55 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2023
Objętość: 273 strony
Ilustracje: kolorowe
Format: 24,5 x 17 cm
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-958779-5-7

z kolekcji Renaty Wodzki i Anny Goździkowskiej-Kessentini

Cena: 25 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2023
Objętość: 48 stron
Ilustracje: kolorowe
Format: 20 x 20 cm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-958779-4-0

Folder z pracami artystów uczestniczących w XXII Ogólnopolskim Plenerze Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza w Kamionie.

Cena: 25 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2023
Objętość: 31 strony
Ilustracje: kolorowe
Format: 22,5 x 21 cm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-958779-3-3

Cena: 55 zł

Miejsce i rok wydania: Praszka 2022
Objętość: 218 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-951562-3-6

Spis treści:

- Lubomira Tyszler, Od Redakcji
-
Urszula Zajączkowska, Muzealnik dr Zbigniew Szczerbik (1995-2020)
-
Kazimierz Choroś, Współpraca Zbigniewa Szczerbika z wrocławskimi numizmatykami
-
Lubomira Tyszler, Ozdoby i części stroju z cmentarzyska kultury łużyckiej w Praszce
-
Zdzisław Włodarczyk, Przedmość w świetle tabeli prestacyjnej z 1846 r.
-
Ks. Kamil Kęsik, Ks. Antoni Wolicki - rektor szkół, administrator parafii w Krzepicach i proboszcz w Praszce. Przyczynek do biografii
-
Jan Książek, Bohaterowie walk o wschodnie granice Polski upamiętnieni na tablicach w Praszce i Kowalach
-
Tadeusz Olejnik, Z dziejów praszkowskiego sportu
-
Tomasz Stolarczyk, Kazania i zbiory kazań w wieluńskiej bibliotece paulińskiej w świetle inwentarza z 1815 roku
-
Małgorzata Iżykowska, Aleksandra Starczewska-Wojnar, "Wstępuje do świętego związku małżeńskiego". Śluby katolików w parafii oleskiej w latach 1819-1829
-
Anna Nierychlewska, Pieczęć od bulli papieskiej i inne przedmioty metalowe odkryte podczas badań archeologicznych przy Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Floriana w Uniejowie w 2020 roku
-
Tomasz Andrzej Nowak, Znaleziska archeologiczne i numizmatyczne na łamach piotrkowskiego "Tygodnia"
-
Józef Dembiniok, Medale pamiątkowe manewrów cesarskich w okolicach Jasła w 1900 roku
-
Eliza Walczak, O ludziach, narodowych pamiątkach i pasji kolekcjonerskiej. Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswil (Szwajcaria) i jego darczyńcy
-
Bibliografia publikacji Zbigniewa Szczerbika

Fotografie

O autorach

Cena: 150 zł

Miejsce i rok wydania: Ostrzeszów 2018
Objętość: 391 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 30 x 21,5 cm
ISBN 978-83-64098-60-4

Cena: 20 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń-Praszka-Łódź 2020
Objętość: 222 strony
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-948025-8-5

Spis treści:

- Zdzisław Włodarczyk, Blisko i daleko - tom piąty
- Damian Kasprzyk, Regionaliści i (ich) książki
- Tomasz Stolarczyk, Dzieje królewskiego zamku w Łęczycy (XIV-XX w.) na tle historii miasta
- Zdzisław Włodarczyk, Testament ks. proboszcza Urbana Górnego z Krzyworzeki w powiecie wieluńskim (1814)
- Amadeusz Szklarz-Habrowski, Iwona Młodkowska-Przepiórkowska, Projekt książki pt. Studium interdyscyplinarne wokół nieistniejącego kościoła szpitalnego św. Barbary w Starej Częstochowie
- Tomasz Andrzej Nowak, Tatarzy w Stobiecku Miejskim. Między legendą, historią i współczesnością
- Ks. Jacek Kapuściński, Stan badań nad Tekami Grygosińskiego w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
- Ks. Kamil Kęsik, I wojna światowa w parafii w Praszce - realia duszpasterskie i wojenne
- Zbigniew Szczerbik, Towarzystwo Przemysłowo-Górnicze Praszka-Pilawa. Przyczynek do dziejów kopalnictwa rud żelaza na terenie gminy Praszka
- Joanna Filipczyk, Czyja to głowa? Na marginesie wystawy Świat z ulicy Poprzecznej. Ruta Molin (1937-2005) i Adolf Panitz (1936-2010) - szkic do podwójnego portretu, czyli o potrzebie regionalnych baz ikonograficznych
- Małgorzata Iżykowska, Justyna Sowińska, "Z polskim słowem na odrzańskim szlaku" - edukacja regionalna w Archiwum Państwowym w Opolu
- Maria Feliks, Zdzisław Spodzieja - rzeźbiarz z Praszki. Przyczynek do badań nad twórczością lokalnych artystów nieprofesjonalnych
- Jan Sosnowski, Krzysztof Tomasz Witczak, Kontrowersje wokół nazw służebnych poświadczonych na ziemi wieluńskiej
- Fototeka sympozjum (Artur Musiał)

Cena: 35 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2023
Objętość: 210 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-962627-1-4

Spis treści:

- Zdzisław Włodarczyk, Wieluń jako ośrodek życia konsekrowanego. Garść refleksji tytułem wprowadzenia
- Marcin A Klemenski, Augustianie-eremici w Wieluniu (ok. 1350-1547)
- Przemysław Czekała, Krwawy Wielki Piątek roku 1716. Proces graniczny Piotra Trzcińskiego z zakonem paulinów jasnogórskich
- Marcin Mróz, Testament Zofii z Zakrzewskich Stoińskiej z 1 stycznia 1737 r.
- Tomasz Stolarczyk, Księgozbiór paulinów wieluńskich w świetle inwentarzy bibliotecznych z lat 1711-1815
- Tomasz Kuźnicki, O ks. Pawle Redeckim (1764-1847) i jego działalności pijarskiej
- Zdzisław Włodarczyk, Kasata klasztorów na terenie powiatu wieluńskiego (1864)
- Agnieszka Szmerek, Spuścizna archiwalna kolegium pijarskiego w Wieluniu w zasobie Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (Kraków)
- Ks. Michał Widera, Materiały do bibliografii zakonów i zgromadzeń zakonnych z terenu dawnego archidiakonatu wieluńskiego

Cena: 30 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń-Praszka 2022
Objętość: 165 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-962627-0-7

Spis treści:

- Zdzisław Włodarczyk, Blisko i daleko - Tom szósty
- Damian Kasprzyk, Etnograficzne odkrywanie prowincji
- Ks. Kamil Kęsik, Bractwo Różańca Świętego w Krzepicach w latach 1686-1941
- Joanna Kuźnik, Kolekcja prac Tadeusza Piotra Potworowskiego w zbiorach Muzeum Ziemi Kępińskiej
- Piotr Pawlak, Stan liczebny i kadrowy posterunku Policji Państwowej w Wieluniu 1919-1939
- Zdzisław Włodarczyk, Budynek kościoła ewangelickiego w Wieluniu podczas II wojny światowej (1939-1945)
- Adam Ustyniak, (nie)Zapomniane przedstawienie, czyli o inscenizacji Zemsty Aleksandra Fredry w Cukrowni Wieluń w 1945 roku
- Maria Feliks, Kopia obrazu Chrystusa Milatyńskiego w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Smardach Górnych
- Ks. Paweł Kostrzewski, Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu 5 września 1971 r.
- Zbigniew Bereszyński, Rozwój i zjawiska kryzysowe w gospodarce polskiej w ostatnim dwudziestoleciu PRL na przykładzie Łódzkiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego "Warta" w Działoszynie
- Joanna Filipczyk, Rzeźbiarz opolski Marian Nowak - w setną rocznicę urodzin
- Fototeka sympozjum (Artur Musiał, Jacek Kucharski)

Folder z pracami artystów uczestniczących w XXII Ogólnopolskim Plenerze Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza w Kamionie.

Cena: 20 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2022
Objętość: 31 strony
Ilustracje: kolorowe
Format: 22,5 x 21 cm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-958779-2-6

Cena: 45 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2019
Objętość: 128 strony
Ilustracje: kolorowe
Format: 30,5 x 24 cm
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-65720-49-8

Materiały z kolokwium 10 października 2016 r.

Cena: 18 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2017
Objętość: 86 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 21 x 15 cm
ISBN 978-83-945503-3-2

Spis treści:
- Jan Książek, Wstęp
- Jan Święch, Wystawa muzealna. Przypomnienie kanonu
- Marzena Kozanecka-Zwierz, Wystawiennictwo regionalne na przykładzie ekspozycji stałych w Muzeum w Łowiczu
- Katarzyna Witas, Zobaczyć modę. O tym jak ubiór staje się eksponatem
- Jerzy Kowalski, Powierzchnie działalności wystawienniczej Muzeum Okręgowego w Sieradzu dzięki adaptacji i rozbudowie gmachów w latach 2011-2014
- Tomasz Spychała, Modernizacja stałej ekspozycji archeologicznej i etnograficznej w Muzeum ZIemi Wieluńskiej

Ilustracje

Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Członkowie Oddziału Łódzkiego SMP

Cena: 10 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2021
Objętość: 53 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16 cm
ISBN 978-83-958779-0-2

 

Cena: 47 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2020
Objętość: 158 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-945503-7-0

Spis treści:
Słowo wstępne
- Uroczystości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera
- Wystąpienie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy
- Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
- Wystąpienie Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera-Steinmeiera

Dokumentacja fotograficzna z obchodów rocznicy wybuchu wojny z udziałem Prezydentów

Dokumentacja fotograficzna Mszy św. pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego wraz z wydarzeniami towarzyszącymi

Międzynarodowa konferencja Ludność cywilna i dramat wojny zorganizowana przez Muzeum ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
- Florian Steinfals, Geneza niemieckich zbrodni wojennych w Polsce w 1939 roku
- Grzegorz Berendt, Jesień płonących synagog - jedno z następstw agresji Niemiec na Polskę w 1939 r.
- Tadeusz Wolsza, Barbarzyństwa Luftwaffe w pierwszych dniach wojny w świetle polskiej prasy z września 1939 roku
- Hans-Erich Volkmann, Wieluń - anatomia zbrodni wojennych
- Tadeusz Olejnik, Zniszczenie miasta Wielunia 1 IX 1939 r. w opinii niemieckich historyków i publicystów
- Jan Książek, Świątynie trzech religii - obiekty sakralne unicestwione w Wieluniu na początku II wojny światowej

Dokumentacja fotograficzna z międzynarodowej konferencji

Dokumentacja fotograficzna wystaw przygotowanych przez Muzeum ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Dokumentacja fotograficzna wydarzeń towarzyszących obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dokumentacja fotograficzna przekazania dzwonu PAMIĘĆ I PRZESTROGA WIELUŃ 1 IX 1939 daru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Zdjęcia koloryzowane zbombardowanego Wielunia

Cena: 27 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2020
Objętość: 181 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 24 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-9-4

Spis treści:
- Marek Gogola, Jan Książek, Wstęp
Damian Langner, Święty Wojciech - pielgrzym, misjonarz, męczennik
- Krzysztof Witkowski, Polityka dzielnicowa księcia wielkopolskiego Władysława Odonica
- Tadeusz Grabarczyk, Lokacja Wielunia na tle kolonizacji na prawie niemieckim na ziemiach polskich
- Janusz Skodlarski, Kazimierz Wielki jako prekursor nowoczesnej ekonomii
Waldemar Golec, Znaleziska doby średniowiecza w Wieluniu w relacji do obiektów szesnastowiecznych
- Jerzy Sperka, Książę Władysław Opolczyk wobec Wielunia i ziemi wieluńskiej (1370-1391)
- Lidia Korczak, Na drodze ku wielkości. Władysław II Jagiełło i Królestwo Polskie za jego panowania (1386-1434) - związki z Wieluniem
- Tadeusz Grabarczyk, Katarzyna Habsburżanka w Wieluniu w 1566 r. Z królową przy stole
- Tadeusz Nowak, Szlachta w Wieluniu w okresie jagiellońskim
- Waldemar Golec, Relikty późnośredniowiecznego siodła z Wielunia

Ilustracje

Cena: 50 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2019
Objętość: 527 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-6-3

Spis treści:
Przedmowa
Z domową ojczyzną w sercu

Część I Vieluniana
- Wieluń - dzieje legendarne, nazwa i herb miasta
- Rudzkie korzenie Wielunia
- Wieluń pod władztwem Władysława Opolczyka
- Wielki pożar Wielunia 18 czerwca 1858 roku
- Między zasługą a zapomnieniem. Fryderyk August Goleński - w służbie moskali, czy w służbie kraju?
- Wieluńskie w latach rewolucji 1905-1907
- Gimnazjum męskie im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu w latach 1906-1918. Przyczynek do dziejów wieluńskiego szkolnictwa
- Udział ziemi wieluńskiej w walkach o zjednoczenie Śląska z Macierzą w latach 1919-1921
- Wieluń - das polnische Guernica
- Pieni Wielun'in rajakaupunki koki ensimmäisenä maailomansodan kauhut
- Zbrodnie Wehrmachtu popełnione na ludności cywilnej powiatu wieluńskiego w okresie od 1 września do 25 października 1939 r.
- Przebieg i skutki hitlerowskiej akcji przeciw kierowniczym warstwom polskiego społeczeństwa na ziemi wieluńskiej w latach 1939-1940
- Wysiedlanie ludności polskiej z powiatu wieluńskiego w okresie okupacji hitlerowskiej
- Martyrologia nauczycieli powiatu wieluńskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945
- Rola żandarmerii hitlerowskiej w eksterminacji ludności polskiej powiatu wieluńskiego w latach 1939-1944
- Rola sądownictwa niemieckiego w walce z polskością na obszarze powiatu wieluńskiego w latach 1940-1944
- Zagłada ludności żydowskiej w powiecie wieluńskim w latach okupacji hitlerowskiej
- Niektóre problemy demograficzne powiatu wieluńskiego w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945)

Część II Z dziejów Polskiego pożarnictwa
- Udział strażaków w walkach o wolność i niepodległość Polski
- Stan i potrzeby badań nad dziejami polskiego pożarnictwa
- Z dziejów polskiego muzealnictwa pożarniczego
- Z dziejów polskiej prasy pożarniczej - "Strażak Pomorski" (1927-1939)
- Z dziejów polskiej prasy pożarniczej - "Strażak Wielkopolski" (1931-1938)
- Strażackie związki pożarnicze w Królestwie Polskim
- Organizacja pomocy wzajemnej w towarzystwach ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim
- Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w miastach i osadach guberni płockiej w latach 1875-1915
- Wpisani w dzieje miasta. W 120. rocznicę piotrkowskiej straży pożarnej (1878-1998)
- Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa - Bolesław Chomicz

Część III W kręgu regionalizmu
- Zmiany administracyjne i terytorialne miast województwa sieradzkiego w latach 1919-1986
- Kazimierz Stronczyński - wielki syn ziemi piotrkowskiej
- Rozwój demograficzny miast województwa sieradzkiego w latach 1870-1980
- Forschungsarbeit in polnischen regionalmuseen
- Współdziałanie Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu ze szkołami w wychowaniu patriotycznym i regionalnym młodzieży

Część IV Bibliografia prac Stanisława Tadeusza Olejnika za lata 1960-2018
- Wykaz publikacji naukowych i popularnonaukowych Stanisława Tadeusza Olejnika

Indeks osobowy

Cena:
30 zł oprawa miękka
35 zł oprawa twarda

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2020
Objętość: 181 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 24 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-9-4

Spis treści:

Przedmowa Jan Książek - dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej

- Wstęp
- Rozdział I Wieluń - zarys dziejów miasta
- Rozdział II Zarys dziejów szpitalnictwa w Polsce
- Rozdział III Powstanie szpitala w Wieluniu i jego działalność w okresie I Rzeczypospolitej
- Rozdział IV Szpital w okresie zaborów i odrodzonej Rzeczypospolitej
- Rozdział V Wrześniowa tragedia Wielunia - bezbronna ofiara zbrodni ludobójstwa
- Rozdział VI Szpital powiatowy w latach okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach Polski Ludowej (1939-1954)
- Streszczenie w języku angielskim
- Streszczenie w języku niemieckim
- Literatura
- Indeks osób

Materiały kolokwium Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich 27 października 2017 roku w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

Cena: 20 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2018
Objętość: 103 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 21 x 15 cm
ISBN 978-83-945503-5-6

Spis treści:

- Ryszard Grygiel, Powitanie
- Jan Książek, Wstęp
- Mariusz Fejfer, Ochrona i konserwacja drewna wykopaliskowego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie
- Paweł K. Krawczyk, Konserwacja ruchomych zabytków drewnianych w kontekście podnoszenia atrakcyjności ekspozycji muzealnych
- Kinga Stanecka, Plan i realizacja prac konserwatorskich na odzyskanych zbiorach drogą restytucji z Instytutu Etnologii przy Uniwersytecie w Getyndze im. Georga Augusta
- Agnieszka Szygendowska, Konserwacja muzealiów - na przykład jedwab

Dyskusja
- Mieczysław Kuźmicki, Wprowadzenie do dyskusji
- Paweł Trzeciak, Współpraca konserwatorska (historyczna koncepcja Andrzeja Kanwiszera)
- Dominika Antoszczyk, Rosyjski przykład
- Jan Książek, Mieczysław Kuźmicki, Podsumowanie

Suplement
- Wiesław Kaczmarek, Dylematy finansowania konserwacji muzealiów

Ilustracje

- Jan Książek, Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Mieczysław Kuźmicki, Nadanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Muzealników Polskich dr. Antoniemu Szramowi

Członkowie Oddziału Łódzkiego SMP

Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła Św. Barbary w Wieluniu oraz 130.rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Cena: 32 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2017
Objętość: 159 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 24,5 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-2-5

Spis treści:
- Jan Książek, Przedmowa
- S. Konrada Zofia Dubel CSCIJ, Wstęp
- Tomasz Andrzej Nowak, Życie codzienne i warunki bytowe w Wieluniu w XVI w. (wybrane zagadnienia)
- Ks. Sławomir Zabraniak, Kościół św. Barbary w Wieluniu w źródłach i opracowaniach
- Jarosław Kita, Wychowanie moralne w rodzinie ziemiańskiej w 2. połowie XIX wieku na przykładach z regionu wieluńskiego
- Tadeusz Olejnik, Życie społeczne i religijne w Wieluni na przełomie XIX i XX stulecia
- S. Konrada Zofia Dubel CSCIJ, Droga do beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej, 1885-1946)
- Ks. Stanisław Urbański, Zjednoczenie z Bogiem w codziennym życiu Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej
- Sabina Bober, Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowaniu Żydów w czasie Holokaustu na przykładzie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu
- Ks. abp. Wacław Depo, Homilia wygłoszona 7 czerwca 2015 r.

Ilustracje

Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Wieluń 24 czerwca 2015 r.

Cena: 29 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2016
Objętość: 126 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 25 x 17 cm
ISBN 978-83-945503-1-8

Spis treści:

- Marek Gogola, Jan Książek, Rok Długoszowski na ziemi wieluńskiej
- ks. Jan Związek, Nad grobem Długoszów w kolegiacie wieluńskiej - z okazji 600. rocznicy urodzin ojca historyków polskich ks. Jana Długosza
- Paweł Okrasa, Wystąpienie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy otwierające konferencję
- Jerzy Wyrozumski, Jan Długosz - ojciec historiografii polskiej
- Tadeusz Nowak, Związki Jana Długosza i jego rodziny z Polską centralną
- Marceli Antoniewicz, Herb Wieniawa w świetle manifestacji i opisów Jana Długosza - na tle heraldyki polskiej późnego średniowiecza
- Janusz Smołucha, Działalność dyplomatyczna Jana Długosza
- Anna Pobóg-Lenartowicz, Związki Jana Długosza z kanonikami regularnymi (na przykładzie fundacji klasztoru w Kłobucku)

Ilustracje

Cena: 55 zł

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2014
Objętość: 245 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarde
Format: 30 x 22 cm
ISBN 978-83-935401-5-0

Spis treści:

Przedmowa
- Krzystof Dudek - Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
- Janusz Antczak - Burmistrz Wielunia

Wstęp

Przygotowania do ataku

Przed burzą

Wieluń - Ziel vernichtet!

Wieluń - godzina 4.40

Dlaczego Wieluń?

Zbrodnia i sprawcy

Zeznania i relacje świadków o zniszczeniu Wielunia w dniu 1 września 1939 r.

Streszczenie w języku angielskim

Streszczenie w języku niemieckim

Źródła i literatura

Część albumowa - oprac. Jan Książek

Cena: 50 zł.

Spis treści:

Przedmowa

Część I (referaty)
- Ks. Jan Związek, Z przeszłości klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu (1613-1914)
- S. Weronika Nowak OSFB, Anna ze Sroczyc Koniecpolska (1572-1616), fundatorka klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu
- Zdzisław Włodarczyk, Dzieje klasztoru Sióstr Bernardynek pod zaborem pruskim i w Księstwie Warszawskim (1793-1815)
- Jan Książek, Klasztor Sióstr Bernardynek w latach I wojny światowej i w Polsce Odrodzonej
- Tadeusz Olejnik, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945)
- O. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Bernardynki wieluńskie po II wojnie światowej (1945-2002)
- Ks. Stanisław Urbański, Życie duchowo-mistyczne wieluńskich bernardynek
- O. Czesław Gniecki OFM, Franciszkańska duchowość sióst bernardynek
- O. Tytus Jan Fułat OFM, Status prawny Federacji Sióstr Bernardynek
S. Teresa Wiśniewska OSFB, Z dziejów przygotowania do życia zakonnego w klasztorze ss. Bernardynek w Wieluniu
Wisława Marzena Jordan, Pierwotny kościół wieluńskich ss. Bernardynek i jego wyposażenie
- Ks. Bogdan Blajer, Ołtarze i obrazy religjne w kościele i klasztorze Sióstr Bernardynek w Wieluniu
- Ks. Jacek Kapuściński, Materiały źródłowe dp dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
- Zbigniew Szczerbik, Dobra ziemskie klasztoru Sióstr Bernardynek w okolicach Praszki
- Ks. Cezary Jordan, Losy kościoła Sióstr Bernardynek w Wieluniu po jego przejęciu przez parafię ewangelicko-augsburską w Wieluniu
- Ks. Zygmunt Wróbel, Kapelania i kapelani sióstr bernardynek w Wieluniu

Część II (ilustracje)
- Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek - obecnie kościół parafii ewangelicko-augsburskiej i Muzeum Ziemi Wieluńskiej
- Zespół klasztorny popauliński nową siedzibą sióstr bernardynek
Życie sióstr bernardynek we wspólnocie zakonnej
- Sesja naukowa 400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej (9-10 maja 2012 r.)
- Otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej 400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej (9 maja 2012 r.)
- Uroczysta Msza św. inaugurująca obchody 400-lecia klasztoru Sióstr Bernardynek (10 maja 2012 r.)

Cena: 50 zł 

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2012
Objętość: 276 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarde
Format: 30 x 21,5 cm
ISBN 978-83-922053-9-5

Spis treści:

Część I (referaty)
- Słowo wstępne Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskupa dr. Wacława Depo
- Wstęp
- Otwarcie sesji naukowej przez Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka
- Ks. Zbigniew Wit, Geneza kultu maryjnego i jego przejawy w Kościele Zachodnim
- Ks. Jan Związek, Z dziejów kultu Matki Boskiej na ziemi wieluńskiej
- Magdalena Zowczak, Antropologiczne wymiary kultu maryjnego
- Ks. Sławomir Zabraniak, Wizerunki maryjne w kościołach archidiakonatu wieluńskiego (XVI-XVIII w.)
- Ewa Kozołup, Tematyka maryjna w malarstwie sakralnym kościołów wieluńskich
- Jarosław Eichstaedt, Wyobrażenie Matki Boskiej w Misterium Męki Pańskiej w Praszce
- Aldona Plucińska, Ornament symbolicznym znakiem czasu na wybranych przykładach wizerunków Matki Boskiej z ziemi wieluńskiej
- Tomasz Spychała, Kult maryjny na ziemi wieluńskiej z uwzględnieniem wierzeń ludowych

Część II
- Konferencja naukowa (25.04.2012) oraz otwarcie wystawy (20.09.2009)
- Wizerunki Matki Bożej w kościołach na terenie ziemi wieluńskiej

Nakład wyczerpany:

Rocznik wieluński 2022

Nakład wyczerpany

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2022
Objętość: 216 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5
ISBN: 978-83-940074-9-2

Spis treści:

ROZPRAWY I STUDIA
- Lubomira Tyszler, Metalowe artefakty z cmentarzyska kultury przeworskiej w Łaszewie w powiecie wieluńskim

- Zbigniew Bereszyński, Działania wojenne na pograniczu ziemi wieluńskiej i Śląska w późnym średniowieczu. Część II. Materialne ślady przeszłości w formie zabytków budownictwa obronnego na obszarze dawnego pogranicza śląsko-wielkopolskiego
- Wisława Jordan, Kanonicy katedralni z dawnego województwa sieradzkiego z ziemią wieluńską w świetle wizerunków i pamiątek artystycznych
- Anna Nierychlewska, Co kryją pozostałości "Wzgórza Zamkowego" w Wieruszowie?
- Ks. Michał Widera, "Gdyby nie jego gorliwość..." Ksiądz Wacław Kokowski herbu Korab (1868-1934) - działalność duszpasterska
- Damian Orłowski, Kajetan Słupski? Kim był dowódca partii walczącej pod Mokrskiem (15 października 1863)
- Piotr Pawlak, Przypadki kradzieży w Wieluniu oraz toczące się w tych sprawach postępowania (Posterunek Policji Państwowej w Wieluniu 1919-1939)
- Jacek Olczyk, Wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej zebrał Władysław Pęcherz, opracował Jacek Olczyk

RECENZJE I OMÓWIENIA:
- Jarosław Petrowicz, Książka z wieluńskim smugiem. Ireneusz Kania, Dług metafizyczny. Eseje i rozmowy. Wybór tekstów i posłowie Dariusz Czaja
- Zdzisław Włodarczyk, Świat w barwach (nie tylko) zaklęty. Kilka słów o Marzenie Hettich-Uryszek i jej magna opera

PRO MEMORIAM:
- Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Z sercem na dłoni, z uśmiechem na twarzy... Prof. dr hab. Bogdan Walczak (17 II 1942 - 1 II 2022)
- Piotr Zawada, Jan Juszczak (1927 - 2022)
- Vladimir Varsik, Za profesorkou Klarou Kuzmovou 28. juna 1955 - 16. aprila 2022
- Ks. Zygmunt Zieliński, Dla jednych po prostu - Janek. Garść wspomnień o ś. p. Księdzu Profesorze Doktorze Habilitowanym Janie Związku

SPRAWOZDANIE
Zdzisław Włodarczyk, Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2021

WYKAZ AUTORÓW

Nakład wyczerpany

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2018
Objętość: 286 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-940074-9-2

Spis treści:

Od Redakcji
ROZPRAWY I STUDIA
- Lubomira Tyszler, Z problematyki wczesnych faz kultury przeworskiej na obszarze górnej Warty

- Zbigniew Lechowicz, Kościół św. Trójcy w miejscowości Grębień pow. Wieluń. ARCHEOLOGIA I ARCHITEKTURA
- Anna Nierychlewska, Nadwarciańskie młyny ziemi wieluńskiej – okolice Konopnicy i Osjakowa
- Tomasz Andrzej Nowak, Rejestr ślubów w parafii kolegiackiej w Wieluniu w latach 1701-1772
- Wojciech Dudak, Radosław Herman, Wieruszów na mapie szwedzkiej z 1702 r. Przyczynek do dziejów miasta i zamku
- Paweł J. Kieroń, Kilka słów o starych meblach ze wsi Załęcze Wielkie w regionie wieluńskim
- Jarosław Kita, Polskie drogi do niepodległości. Zarys zagadnienia
- Ewelina Maria Kostrzewska, Drogi kobiet do stacji Niepodległa
- Kami Kęsik, Szkolnictwo elementarne na terenie powiatu wieluńskiego u progu Niepodległości (1917-1918)
- Piotr Pawlak, Policja Powiatu Wieluńskiego w latach 1918-1919
- Paweł Rojek, Śmierć Antoniego Chmielewskiego. Opowieści o rozbrajaniu Niemców w Chróścinie w 1918 roku
- Arkadiusz Rzepkowski, Struktura społeczno-zawodowa i wyznaniowa ludności powiatu wieluńskiego u schyłku lat trzydziestych XX w.
- Michał Michalski, Towarzystwa ochotniczych straży pożarnych w powiecie wieluńskim w latach 1918-1939 (cz. 2)
KRONIKA I SPRAWOZDANIA
- Zdzisław Włodarczyk, Dr Ewa Jóźwiak – laureatka nagrody im. Jana Długosza
- Tadeusz Grabarczyk, Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Nowak – laureat nagrody im. Jana Długosza
- Jarosław Petrowicz, Prof. dr hab. Andrzej Zawada Honorowym Członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
- Marek Gogola, Jan Książek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu „Dla Niepodległej”. Sprawozdanie z obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości
- Zbigniew Szczerbik, IV Sympozjum Regionalistów – Praszka 2018
PRO MEMORIAM
- Bogdan Walczak, Honorata Skoczylas-Stawska (1934-2018)
BIBLIOGRAFIA
- Zbigniew Szczerbik, Bibliografia Ziemi Wieluńskiej za lata 2016-2017
SPRAWOZDANIE
- Zdzisław Włodarczyk, Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2017

Nakład wyczerpany

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2016
Objętość: 265 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-940074-9-2

Spis treści:

- Od redakcji
- Alina Szymczakowa, Profesor Leszek Kajzer (1944-2016)
- Aleksander Andrzejewski, Lubomira Tyszler, Bibliografia prac publikowanych profesora Leszka Kajzera dotyczących Polski Centralnej
ROZPRAWY I STUDIA
- Lubomira Tyszler, Celtyckie militaria w kulturze przeworskiej z obszaru Wielkopolski wschodniej i Polski środkowej
- Anna Nierychlewska, Grodzisko w Konopnicy, pow. wieluński, woj. łódzkie - w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w 2016 r.
- Zbigniew Bereszyński, Działania wojenne na pograniczu ziemi wieluńskiej i Śląska w późnym średniowieczu
- Tadeusz Nowak, Szlacheccy właściciele dworów obronnych Wieluńskiego w późnym średniowieczu
- Tadeusz Grabarczyk, Przebudowa wieluńskiego ratusza w latach 1567-1568
- Hanka Żerek-Kleszcz, Dwór arcybiskupi w Wieluniu według opisu z 1610 r.
- Wojciech Dudak, Radosław Herman, Zamek królewski w Wieluniu. Część 1: Stan badań, kontekst historyczny i źródła
- Wojciech Kriegseisen, Sprawa Andrzeja Piotrowskiego na sejmie grodzieńskim 1718 r. i jej polityczne okoliczności
- Alicja Kisała, Obciążenia feudalne chłopów w majątku Rudniki w XIX w. w świetle inwentarza dóbr z roku 1830, tabel prestacyjnych i likwidacyjnych
- Piotr Pawlak, Służba oraz zadania i obowiązki policjantów Policji Państwowej pracujących na posterunku w Wieluniu w latach 1919-1939
- Ks. Paweł Kostrzewski, Wojenne losy zakonów i zgromadzeń zakonnych w powiecie wieluńskim w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945
- Piotr Gołdyn, Mieczysława Zofia Nowaczykowa (1905-2002) - wielkopolska nauczycielka o wieluńskich korzeniach
ŹRÓDŁA
- Paweł Klint, Spis szlachty ziemi wieluńskiej z 1633 roku
- Tomasz Stolarczyk, Biblioteka reformatów wieluńskich w świetle Scrutinium antiquitatis (1629-1864)
- Zbigniew Szczerbik, Sprawozdanie z działalności magistratu miasta Praszki za lata 1922-1925
MISCELLANEA
- Konstantinos Tsirigotis, Miary (wskaźniki) wrogości i przyjaźni w populacji kobiet i mężczyzn z zaburzeniami w funkcjonowaniu psychologicznym
RECENZJE I OMÓWIENIA
- Łukasz Ćwikła, Jan Długosz herbu Wieniawa (1415-1480). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wieluń 24 czerwca 2015 r., red. M. Gogola, J. Książek, wyd. Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 2016
- Tadeusz Grabarczyk, Zdzisław Włodarczyk, Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806), Radomsko 2015
- Marek Olędzki, „Barbari Superiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014”, red. Lubomira Tyszler, Eduard Droberjar, Łódź – Wieluń 2015 (2016)
- Zdzisław Włodarczyk, H. Szczepaniak, Prace historyczne i wspomnienia do druku przygotował T.A. Nowak, Radomsko 2015
KRONIKA I SPRAWOZDANIA
- Ks. Jan Związek, Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Wieluniu (21 IV 2016 r.)
- Honorata Skoczylas-Stawska, Profesor Bogdan Walczak doktorem honoris causa
Tadeusz Olejnik, Poznańsko-wieluńskie związki naukowe. Z okazji uhonorowania Profesora Bogdana Walczaka zaszczytną godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- Zdzisław Włodarczyk, Mgr inż. Jerzy Maciejewski – laureat Nagrody im. Jana Długosza
- Zbigniew Szczerbik, Dr Tomasz A. Nowak – laureat Nagrody im. Jana Długosza w 2016 roku
- Jan Książek, Damian Langner – laureat Nagrody im. Jana Długosza
- Tomasz Pietras, Sprawozdanie z promocji książki dr. Tomasza Stolarczyka pt. Analecta Dominiciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce Środkowej (XIII-XVIII wiek)
- Lubomira Tyszler, Regionaliści o regionalizmie, czyli rozważania ze spotkania „Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015”
- Aldona Andrzejewska, Konferencja naukowa „Konopnica – Nasze miejsce – Nasze dziedzictwo. Archeologia – Historia – Architektura – Sztuka” w Konopnicy, dnia 15 października 2016 roku
- Bogusława Wiluś, Z historii Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Jubileusz 20-lecia (1996-2016)
PRO MEMORIAM
- Małgorzata Misiak, Wspomnienie o Józefie Misiaku (1930-2013). In memoriam
- Magdalena Kopańska, Kto czyta – żyje wielokrotnie. Pamięci Jadwigi Rodzoch (1944-2016)
- Tadeusz Olejnik, Mgr Danuta Juzala (1937-2016)
- Zdzisław Spychała, W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Zbyszka Adamskiego (1946-1993)
BIBLIOGRAFIA
- Zbigniew Szczerbik, Bibliografia Ziemi Wieluńskiej za lata 2013-2015 z uzupełnieniami
SPRAWOZDANIE
- Zdzisław Włodarczyk, Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2015
WYKAZ AUTORÓW

Nakład wyczerpany

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2020
Objętość: 240 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-940074-9-2

Spis treści:

Słowo wstępne
Od Redakcji
ROZPRAWY I STUDIA
- Anna Nierychlewska, Dwa groby szkieletowe z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Spycimierzu, gm. Uniejów, woj. łódzkie
-
Wojciech Dudak, Radosław Herman, Południowa część fortyfikacji Wielunia w świetle badań posesji przy ul. Śląskiej 15
-
Andrzej Klonder, Asortyment mięsa w jadłospisie mieszkańców województwa sieradzkiego w XVI-XVIII wieku
-
Przemysław Czekała, Inwentarz dóbr ziemskich i ruchomości po Piotrze Trzcińskim mieczniku gostyńskim z 10 marca 1763 r. (cz. 1)
-
Tomasz Stolarczyk, Dziewiętnastowieczny inwentarz książek medycznych z biblioteki paulinów wieluńskich - edycja źródłowa
-
ks. Kamil Kęsik, Pruska dominacja w Territorium Vielunense (1793-1806)
- ks. Michał Widera, Gmina żydowska w Praszce w II Rzeczypospolitej. Przyczynek do dziejów
- Zdzisława Pieczyńska-Gąsior, Świat jest nie do pojęcia piękny... O poezji Niny Pawlaczyk (cz. 1)
WIELOGŁOS O WIELOPOLIS
- Zdzisław Włodarczyk, Wielogłos o Wielopolis
- Dorota Eichstaedt, Zakochać się w mieście... czyli kilka uwag o książce Jarosława Petrowicza Wielopolis
- Wojciech Browarny, Wielkie dziedzictwo małych miast
-
Zbigniew Chojnowski, Rozwijanie Wielunia
-
Jan Henryk Cichosz, Klisze Petrowicza
-
Ireneusz Kania, Glosa do wielogłosu o Wielopolis Jarosława Petrowicza
-
Karol Maliszewski, [Wieluń doczekał się swojego kronikarza...]
- Paweł Szymkowicz, Magnes z Kozią Szyją
MISCELANEA
- Zdzisław Włodarczyk, W sprawie przynależności administracyjnej Osjakowa, Rychłocic i Konopnicy w czasie I wojny światowej
-
Piotr Pawlak, Posterunek Policji Państwowej w Wieluniu - stan dyscypliny, prewencja i penalizacja (1919-1939). Wybrane przykłady
-
ks. Kamil Kęsik, 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. zw. dra hab. Jana Związka
RECENZJE I OMÓWIENIA
- dk. Waldemar Rozynkowski, Omówienie książki: Ks. Kamil Kęsik, Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim w czasie I wojny światowej, Opole 2020, ss. 578
-
ks. Sławomir Zabraniak, Wieluń w czasach Piastów i Jagiellonów. Materiały z konferencji naukowych Wieluń 9 czerwca i 1 grudnia 2017 r., red. Marek Gogola, Jan Książek, Wieluń 2020, ss. 140 + ilustracje (15 ss.)
PRO MEMORIAM
- Ks. Kamil Kęsik, Ks. Jan Związek (1937-2020)
-
Dorota Eichstaedt, Zygmunt Wujec (1931-2020)
-
Ksawery Jasiak, Zbigniew Szczerbik (1968-2020)
SPRAWOZDANIE
- Zdzisław Włodarczyk, Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2019
WYKAZ AUTORÓW

Nakład wyczerpany

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2019
Objętość: 175 stron
Ilustracje: czarno-białe
Okładka: miękka
Format: 24 x 16,5 cm
ISBN 978-83-948025-4-7

Spis treści:
Słowo wstępne
Przedmowa
Autorzy haseł
Skróty językowe i bibliograficzne
Biogramy
Wykaz haseł

Folder z pracami artystów uczestniczących w XXI Ogólnopolskim Plenerze Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza w Kamionie.

Nakład wyczerpany

Miejsce i rok wydania: Wieluń 2021
Objętość: 24 strony
Ilustracje: kolorowe
Okładka: miękka
Format: 16,5 x 22,5 cm
ISBN 978-83-65720-67-2

Skip to content