ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

RYCERZ, SZLACHCIC, ZIEMIANIN… PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Od 11 stycznia 2022 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można oglądać nową wystawę historyczną „Rycerz, szlachcic, ziemianin… podobieństwa i różnice”. Prezentuje ona charakterystykę tych warstw i stanów społecznych, które na przestrzeni wieków stanowiły elitę polskiego państwa i narodu. Prezentowana wystawa, zgodnie z tytułem, jest podzielona na część poświęconą rycerstwu, szlachectwu oraz warstwie ziemiańskiej.
 
Wystawa wykorzystując przykłady poszczególnych osób oraz całych rodów z terenu ziemi wieluńskiej ukazuje przemiany siedzib rodowych, wyposażenia domostw, uzbrojenia, ubioru a także przykładowe aspekty życia codziennego, począwszy od czasów średniowiecza do końca II Rzeczypospolitej.

 

Skip to content