ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

LAS WOKÓŁ NAS

 

Na wystawie „Las wokół nas” można zobaczyć mieszkańców okolicznych lasów, dowiedzieć się m.in. jak rozpoznawać drzewa i tropy zwierząt. Celem wystawy edukacyjnej jest ukazanie piękna przyrody regionu oraz przybliżenie mieszkańcom ziemi wieluńskiej warunków życia ich sąsiadów – zwierząt zamieszkujących polskie lasy. W sali muzealnej odtworzone zostało naturalne środowisko, natomiast informacje o mieszkańcach lasu można poszerzać skanując kody QR znajdujące się na wystawie.

Partnerami wystawy są Nadleśnictwo Wieluń oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Ośrodek opracował na tę wystawę plansze edukacyjne, natomiast materiały przyrodnicze pozyskano dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Wieluń, Zakonu Sióstr Bernardynek oraz Ryszarda Kabały.

Ekspozycję można oglądać do 4 kwietnia 2021.

Skip to content