ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE 2021

11 marca 2021 r.

Prezentowana wystawa prezentuje rezultaty XIII. edycji konkursu „Moje drzewo genealogiczne”, skierowanego przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej do uczniów szkół podstawowych historycznej ziemi wieluńskiej.

Komisja w ocenie pracy zwracała uwagę nie tylko na aspekt plastyczny, ale przede wszystkim na bogactwo i przejrzystość zgromadzonych informacji genealogicznych. Przygotowania do konkursu są okazją, by skontaktować się z rodziną i dowiedzieć nowych, często zaskakujących faktów o swoich korzeniach.

W tym roku fundatorem nagród dla uczestników została firma Inframet Krzysztof Chrzanowski.

Skip to content