ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

KONKURS "MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE" 2024

DO POBRANIA

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

6 marca 2024 r.

Dziś w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej Moje drzewo genealogiczne. Można ją oglądać do 29 marca.

Coroczny konkurs genealogicznym pt. „Moje drzewo genealogiczne”jest organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII).

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży własną historią rodzinną. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie i głębsze poznawanie własnych korzeni i tożsamości. Wspólne odkrywanie ma wzbudzać u uczniów potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji i szacunek do własnej przeszłości. Drogą do tego celu jest zebranie jak najpełniejszej informacji o historii swojej rodziny dzięki rozmowie międzypokoleniowej – z rodzicami, dziadkami, pradziadkami lub z innymi krewnymi – przy rodzinnym albumie.

Wyniki konkursu:
Kategoria klasy IV-VI
Miejsce I
Lena Witczak, kl. V
Szkoła Podstawowa im. W. Bełzy w Bieniądzicach
Natalia Kośna, kl. VI
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy
Miejsce II
Łukasz Pyzalski, kl. IV
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kadłubie
Maja Kamińska, kl. VI
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie
Miejsce III
Hubert Urbanek, kl. IV
Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
Maria Urbaniak, kl. IV
Zespół szkolno-Przedszkolny w Mierzycach
Wyróżnienia kat. IV-VI
Nina Owczarek, kl. IV
Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
Filip Adamski, kl. VI
Szkoła Podstawowa im. W. Bełzy w Bieniądzicach
Michalina Zwiech, kl. IV
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie
Paulina Sieradzka, kl. IV
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie
Phillip Kaźmierczak, kl. IV
Szkoła Podstawowa im. W. Bełzy w Bieniądzicach
Marta Szkudlarek, kl. VI
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach
***
Kategoria klasy VII-VIII
Miejsce I – nie przyznano
—————–
Miejsce II
Martyna Kupska, kl. VIII
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Białej

Organizatorzy Konkursu informują, iż prace plastyczne nadesłane na konkurs będą zwracane autorom po wystawie podsumowującej konkurs wystawionej w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Prace należy odebrać do końca czerwca 2024 r. Po tym terminie zostaną poddane utylizacji.

Skip to content