ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

KONKURS "MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE" 2024

DO POBRANIA

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

6 marca 2024 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu już 6 marca o godz. 12.00 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej!

Coroczny konkurs genealogicznym pt. „Moje drzewo genealogiczne”jest organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII).

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży własną historią rodzinną. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie i głębsze poznawanie własnych korzeni i tożsamości. Wspólne odkrywanie ma wzbudzać u uczniów potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji i szacunek do własnej przeszłości. Drogą do tego celu jest zebranie jak najpełniejszej informacji o historii swojej rodziny dzięki rozmowie międzypokoleniowej – z rodzicami, dziadkami, pradziadkami lub z innymi krewnymi – przy rodzinnym albumie.

Prace należy dostarczyć do 26 lutego 2024 r. do Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz wytypuje najlepsze z nich do nagród i wyróżnień do dnia 4 marca 2024 r. Osoby nagrodzone i wyróżnione o wyniku pracy komisji zostaną poinformowane i zaproszone na otwarcie wystawy 6 marca 2024 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Organizatorzy Konkursu informują, iż prace plastyczne nadesłane na konkurs będą zwracane autorom po wystawie podsumowującej konkurs wystawionej w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Prace należy odebrać do końca czerwca 2024 r. Po tym terminie zostaną poddane utylizacji.

Skip to content