ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIELKANOCNĄ PISANKĘ

Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego
„Najładniejsza pisanka wielkanocna”, które odbyło się 14 kwietnia 2020 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Konkurs plastyczny jest poświęcony kultywowaniu i krzewieniu tradycji własnoręcznego wykonywania ludowych ozdób wielkanocnych w formie „pisanek”. Za pośrednictwem mediów, strony muzeum oraz profilu facebook, zaproszono mieszkańców historycznej ziemi wieluńskiej do przygotowania i nadesłania zdjęć swoich prac, które często powstawały wspólnymi siłami najbliższej rodziny.

Jury w składzie:

Przewodniczący: Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu;
członkowie:
mgr Tomasz Spychała – etnograf,
mgr Barbara Mrugała – kustosz,
mgr Wojciech Knaga – asystent muzealny;

dokonało oceny 42 dostarczonych indywidualnych i zbiorowych prac przez pryzmat ogólnego wrażenia artystycznego, oryginalności pomysłu, uwzględnienia motywów regionalnych i tradycyjnych, walorów plastycznych (kompozycja, kolorystyka). Wspomniane wyżej kryteria pozwoliły wyróżnić następujące prace:

Główna nagroda:
Jerzy Sęczkowski, oraz wyróżnienia:
Nadia Baczyńska, Natalia Bednarek, Monika Brzezińska z rodziną, Kinga Kolanek, Emilia Mikołajczyk, Marika Miśków, Karolina Pilarska-Zaremba z rodziną, Marta i Natalia Szkudlarek z rodziną, Anna Środa, Martyna Tabaczyk.

Komisja stwierdza, że sposób realizacji analizowanych dzieł uwidacznia twórcze i warsztatowe uzdolnienia mieszkańców ziemi wieluńskiej. Poziom zaprezentowanych prac stoi nieodmiennie na wysokim poziomie, jednakże koncentracja na nowych i oryginalnych sposobach zaprezentowania „pisanki”, odsunęła na bok kwestię kultywowania tradycyjnych wzorów. Na tle uczestników konkursu zwycięska praca wyraźnie nawiązuje do tradycyjnych metod tworzenia i form dawnej sztuki ludowej. Jest ponadto wykonana niezwykle starannie.

Jury serdecznie gratuluje pomysłu i zaangażowania wszystkim wyróżnionym. Ponadto Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom powyższego przedsięwzięcia, że mimo panującej pandemii zaangażowali się w inicjatywę, w rezultacie której powstała oryginalna cyfrowa ekspozycja muzealna Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Podpis Członków Jury

Skip to content