ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

BEZPIECZNIE Z COVID-19

Wobec braku prawnie wiążących ograniczeń epidemicznych wobec zwiedzających instytucje kultury w 2023 r., stosowanie się do poniższych zasad w Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest całkowicie opcjonalne i zależne od woli samych zwiedzających.

Z dniem 12 maja 2020 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu wznawia swoją działalność według nowych, ograniczonych zasad:

1. Otwarcie Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie następuje po konsultacji z Burmistrzem Wielunia i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu.

2. Otwarcie Muzeum i wszystkich jego obiektów odbywać się będzie stopniowo i z uwzględnieniem nowych wymogów sanitarnych.

3. Muzeum udostępni zwiedzającym sale wystaw stałych i czasowych. Zwiedzający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem.

4. Każda osoba wchodząca na teren Muzeum jest zobowiązana do zdezynfekowania rąk przy pomocy środka udostępnionego przez Muzeum. Zachęcamy także do noszenia rękawiczek.

5. Zwiedzający poruszają się po obiektach muzealnych zgodnie z porządkiem przedstawionym przez pracowników Muzeum celem uniknięcia kontaktu z innymi zwiedzającymi.

6. Zwiedzający proszeni są o niedotykanie eksponatów, gablot i elementów wystaw.

7. Zobowiązuje się zwiedzających i pracowników Muzeum do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (min. 2 m).

Skip to content