ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

REMONT ZABYTKOWEJ OFICYNY

Zgodnie z założeniami skończył się dwuletni remont blisko stuletniej, zabytkowej Oficyny, stojącej na nasypie w pobliżu ożarowskiego dworu (Muzeum Wnętrz Dworskich). Działania remontowe realizowane są w ramach projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”. Unijne środki znacząco wsparła Gmina Wieluń, tj. organizator Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Generalny remont kamienicy obejmował: naprawę więźby dachowej, założenie nowej dachówki i podbitki poddachowej, rozbiórkę tarasu, jego rekonstrukcję z dostosowaniem do instalacji kotła grzewczego, wymianę instalacji elektrycznej i wodnej, remont okien, wymianę drzwi i podłóg, założenie alarmu przeciwpożarowego, rozbiórkę jednej z wewnętrznych ścian w celu połączenia dwóch pokoi oraz malowanie środka i elewacji budynku.

Dzięki generalnemu remontowi część parterowa budynku będzie pełniła m.in. funkcję wystawienniczą oraz stanowiła miejsce do prowadzenia zajęć warsztatowych. Dodajmy, że z węzła grzewczego, zainstalowanego pod tarasem kamienicy, od zeszłego roku ogrzewany jest dwór. W nim również w ramach wspomnianego projektu zainstalowano grzejniki, które zastąpiły mało wydajne i kosztochłonne piece elektryczne.

Dodajmy, że dodatkowo przed kamienicą wybrukowano fragment drogi, a także rozebrano zniszczony budynek dawnej hydroforni. Całość prac prowadzono pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

Skip to content