ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

CENY BILETÓW

Bilet normalny 10,00 zł / osoba
Bilet ulgowy 5,00 zł / osoba
Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dzieci, max. 6 osób) 25,00 zł
Bilet wstępu do wiatraka w Kocilewie 2,00 zł

Opłata za przewodnika 50,00 zł / grupa do 30 osób

W każdą niedzielę wstęp na wystawy jest nieodpłatny.

Muzeum organizuje koncerty muzyczne oraz oferuje dla grup szkolnych i przedszkolnych audycje muzyczne, lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe. Lekcje i zajęcia warsztatowe są zajęciami tematycznymi realizowanymi na wybranej części ekspozycji.

Opłata za udział w audycjach muzycznych, koncertach, przeprowadzenie lekcji muzealnej lub zajęć warsztatowych w Muzeum* :
Koncert 35,00 zł / osoba
Audycja muzyczna 5,00 zł/ osoba
Zajęcia warsztatowe:
a) dzieci i młodzież szkolna 10,00 zł / osoba
b) dzieci w wieku przedszkolnym 9,00 zł / osoba

* organizator zastrzega sobie prawo zmiany opłat

Skip to content