ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

HISTORIA

Ożarów

Pierwsza zaświadczona wzmianka o wsi Ożarów pochodzi z roku 1381, zamieszczona została w akcie lokacyjnym Wierzbia, rozdzielającym granice między obu wsiami; Ożarów jest wówczas własnością książęcą. Wsią szlachecką staje się w drugiej połowie XV wieku. Kasper Niesiecki wywodzi z tej wsi ród Ożarowskich h. Rawicz. Już w 1500 r w posiadanie Ożarowa wchodzi Jadwiga z Zagórzyna Żychlińska h. Szeliga, która przekazuje Ożarów córce Annie, żonie Mikołaja Rusockiego h. Korab. W połowie XVII wieku posiadaczem Ożarowa zostaje Krzysztof Grodzicki h. Łada, a od 1669 r. przechodzi on do Tymińskich h. Nałęcz, po czym do Kuleszów h. Ślepowron. Około 1740 r. Ożarów jest zakupiony przez Władysława Bartochowskiego h. Rola i z tym właścicielem należy wiązać budowę zachowanego dworu.

Skip to content