ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

TABLICE PAMIĄTKOWE PRZY PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

Na budynku banku, naprzeciwko Ratusza, znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Pierwszą z nich, upamiętniającą postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłonięto w 1992 r. Umieszczony na niej napis głosi: PIERWSZEMU MARSZAŁKOWI POLSKI, JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU 1867-1935 NACZELNIKOWI I ORGANIZATOROWI PAŃSTWA POLSKIEGO, WYZWOLICIELOWI NASZEJ OJCZYZNY Z WIELOLETNIEJ NIEWOLI W HOŁDZIE MIESZKAŃCY ZIEMI WIELUŃSKIEJ. Jest ona repliką brązowej tablicy zniszczonej przez Niemców w 1939 r.
Drugą z pamiątkowych tablic na tym budynku odsłonięto z inicjatywy Muzeum w 2010 r. – w 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Tablica zawiera wykaz 46 nazwisk żołnierzy pochodzących z Wielunia, którzy w latach 1914 – 1921 oddali życie za Ojczyznę.
Skip to content