ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

GRÓB KS. PRAŁATA JÓZEFA PRUCHNICKIEGO NA CMENTARZU W WIELUNIU

Ksiądz Józef Pruchnicki urodził się 16 II 1894 r. w Stopnicy w Świętokrzyskiem. Z ziemią wieluńską związany od 1928 r., gdy objął probostwo w Mokrsku. W 1920 r. pełniąc posługę kapelana wojskowego, w stopniu rotmistrza, jako ochotnik służył w trakcie wojny z Rosją sowiecką w 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Prowadząc wśród żołnierzy pracę duszpasterską brał bezpośredni udział w walce. Podczas Bitwy Warszawskiej uczestniczył m.in. w odzyskaniu zajętego przez bolszewików jednego z prowadzących do stolicy mostów. Będąc wśród pierwszych zdobywców mostu ciężko ranny, w wyniku postrzału w płuca. Dowodzący na tym odcinku frontu – gen. Edward Rydz-Śmigły, za okazane męstwo nadał mu Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Odznaczono go również Krzyżem Walecznych, a później Medalem Niepodległości. W okresie II wojny światowej był zaangażowany w działalność konspiracyjną. W 1945 r. objął probostwo w Wieluniu. Od tego roku piastował również funkcję dziekana dekanatu wieluńskiego.
Zmarł 20 X 1963 r., spoczywa na cmentarzu rzymskokatolickim w Wieluniu.

Fragment mapy Grobonet Wieluń z zaznaczonymi grobami
ks. Józefa Pruchnickiego (2) i Józefa Kubalczyka (3)

Skip to content