ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

GRÓB JÓZEFA KUBALCZYKA NA CMENTARZU W WIELUNIU

Józef Kubalczyk urodzony 28 II 1896 r. w Wieluniu. W okresie I wojny światowej działał w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej i w listopadzie 1918 r. rozbrajał w Wieluniu żołnierzy niemieckich. W okresie walk z wojskami bolszewickimi, w stopniu sierżanta, pełnił służbę w 24. Pułku Piechoty. Brał udział we wszystkich walkach tego pułku. Za wyniesienie rannego dowódcy kompanii z pola walki koło wsi Jabłoń Zarzecka oraz odważny atak na wroga pod Ubrodowicami koło Hrubieszowa odznaczono go Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Później uhonorowany Medalem Niepodległości. Po zakończeniu służby wojskowej prowadził własny zakład ślusarski. W okresie II wojny światowej ponownie angażował się w działalność niepodległościową. Zmarł 30 IV 1950 r. i jest pochowany na wieluńskim cmentarzu. Na tej nekropolii spoczęli także inni Kawalerowie Orderu VM z 1920 r.: Jan Pilarski (1895-1966), Marcin Marian Wielgosz (1894-1976) i Stanisław Wróbel (1901-1954).

Fragment mapy Grobonet Wieluń z zaznaczonymi grobami
ks. Józefa Pruchnickiego (2) i Józefa Kubalczyka (3)

Skip to content