ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ MILITARIA, ZDJĘCIA ORAZ DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ŻOŁNIERZAMI Z TERENU POWIATU WIELUŃSKIEGO, BIORĄCYMI UDZIAŁ W WALKACH O KSZTAŁTOWANIE GRANIC I OBRONĘ NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ

Mieszkańcy ziemi wieluńskiej licznie spieszyli na ratunek Ojczyźnie w czasie walk w obronie niepodległości Polski. Oprócz 27. Pułku Piechoty tysiące mężczyzn z ziemi wieluńskiej walczyło w ramach innych pułków Wojska Polskiego. W sumie w omawianym okresie z ówczesnego powiatu wieluńskiego do wojska wstąpiło blisko 10 tys. ochotników i poborowych. Straty wśród żołnierzy z Wieluńskiego, w okresie walk z Ukraińcami oraz bolszewikami, wyniosły ok. 200 poległych żołnierzy oraz kilkudziesięciu, którzy zmarli w wyniku ran poniesionych podczas walk. Prawie 300 kolejnych zmarło z powodu różnych wypadków i chorób, spośród których dominowały: gruźlica, zapalenie płuc, czerwonka, dur brzuszny i plamisty, grypa „hiszpanka”. Blisko 200 kolejnych żołnierzy uznano za zaginionych. Szczególnym przykładem zaangażowania i poświęcenia mieszkańców ziemi wieluńskiej w służbie Ojczyźnie są osoby odznaczone za męstwo w boju Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Eksponaty na wystawę Do broni! Mieszkańcy ziemi wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921 pochodzą ze zbiorów: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu; Muzeum Regionalnego w Kutnie; Muzeum Częstochowskiego; Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; Muzeum Miasta Zgierza; Muzeum w Praszce; Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej; Przemysława Buckiego z Wielunia; Adama Całusińskiego z Częstochowy; Andrzeja Czyża z Wielunia; Mieczysława Krzemińskiego z Osjakowa; Jolanty Kupis z Wielunia; Bogusława Nieszkowskiego z Dzietrzkowic; Grzegorza Nowaka z Wielunia; Ewy Rzeszowskiej z Wielunia; Jerzego Sobocińskiego z Wielunia; Magdaleny i Piotra Wicher ze Skrzynna; Marii Zadwornej z Częstochowy.

Na zdjęciu: Do broni! Mieszkańcy ziemi wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921 – fragment wystawy czasowej w MZW, 2020 r.

Skip to content