ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

DZIEDZINIEC SZKOLNY PRZY KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. BISKUPA TEODORA KUBINY, DAWNE GIMNAZJUM REALNE MĘSKIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W drugiej połowie lipca 1920 r. na placu ówczesnego Gimnazjum Realnego Męskiego im. Tadeusza Kościuszki odbyło się pożegnanie kilkudziesięcioosobowej grupy uczniów m.in. przez dyrektora Wacława Kutyłowskiego. Wraz z nauczycielem Józefem Sobińskim gimnazjaliści wyruszyli na front celem obrony Warszawy przed bolszewicką nawałą. J. Sobiński, który w Wieluniu zamieszkał w okresie I wojny światowej, początkowo pracował w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Pelagii Zasadzińskiej, a od 1919 r. w Gimnazjum Męskim. Uczył matematyki, geometrii, fizyki i rysunku technicznego. Nauczyciel ten był zaangażowany w działalność społeczną. Organizował m.in. wieluńskie harcerstwo oraz przynależał do Wieluńskiego Komitetu Plebiscytowego, którego celem było wspieranie sprawy polskiej na Górnym Śląsku.


Na zdjęciu: Wieluńscy gimnazjaliści w częstochowskich koszarach, od lewej: Tadeusz Weber, Jan Godorowski, Oskar Focht, Kik, Henryk Świerczewski; siedzą: Zieliński i Rosental, 24 VII 1920 r.

Skip to content