ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WYSTAWA MALARSTWA GRUPY PLUSMINUS

19 maja – 1 września 2019 r.

19 maja 2019 r. w oficynie przy dworze podczas Nocy Muzeów miał miejsce wernisaż prac grupy PLUSMINUS. Wystawa będzie czynna do 1 września br.

GRUPA PLUSMINUS
Podczas pobytu na plenerze malarskim w Budach Lucieńskich w 2005 r. zawiązała się grupa twórcza PLUSMINUS, którą stworzyły absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi. Artystki wspólnie organizują wystawy, spotkania, plenery i czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym Łodzi, Oprócz wystaw grupowych – często tematycznych – każda z artystek pracuje i prezentuje swoje dokonania indywidualnie.

Ukończone wyższe studia artystyczne predysponowały większość z nich do pracy w przemyśle w charakterze projektanta. Jednocześnie nie rezygnowały one z działalności w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki czy tkaniny unikatowej.

Od wielu lat prowadzą też warsztaty plastyczne z młodzieżą niepełnosprawną organizowane w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP w Załęczu Wielkim.

Grupa PLUSMINUS zorganizowała i uczestniczyła w 27 wystawach oraz wielu plenerach.

Autorzy prac:
Barbara Cuper – Zbierska
Barbara Czerwińska
Elżbieta Dmowska – Sawczuk
Izabella Klinger
Urszula Klechta
Grażyna Margiel
Hanna Mróz – Witaszek
Maria Sadowska
Małgorzata Stopczyńska
Katarzyna Zbierska – Michalak

Skip to content