ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIENIA ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO I SETNEJ ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

14 sierpnia 2020 r. nagrobki weteranów walk o wschodnie granice II RP w latach 1919-1921 na wieluńskim cmentarzu komunalnym w towarzystwie warty honorowej ozdobiły znicze oraz biało-czerwone wstęgi. Wszystko to w ramach inicjatywy upamiętnienia bohaterów walk o naszą niepodległość współorganizowanej przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Stowarzyszenie Historyczne „Bataliony Obrony Narodowej” w Wieluniu.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w symboliczne upamiętnienie stulecia Bitwy Warszawskiej, wyrazy wdzięczności w szczególności kierujemy ku rodzinom zmarłych, które odpowiedziały na nasz apel i towarzyszyły nam na cmentarzu.

Skip to content