ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

PRZYWRÓCIĆ BLASK… MUZEALIA PO KONSERWACJI

W dniu 31 stycznia 2020 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę „Przywrócić blask… Muzealia po konserwacji, w tym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Wśród obiektów poddanych konserwacji, prezentowanych na wystawie są m.in.: sztandary, mapy, przywileje królewskie, świadectwa szkolne, dokumenty kościelne i pergaminy, pasy kontuszowe, mundury, nakrycia głowy, ubiory obozowe, temblaki do broni białej, proporczyki. Na wystawie zaprezentowano również artefakty wydobyte w kwietniu 2019 r. podczas prac archeologicznych na terenie cmentarza w Starym Ochędzynie. Należały one do dwóch żołnierzy wieluńskich batalionów Obrony Narodowej, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. Przekazane do MZW przedmioty z Ochędzyna poddano konserwacji na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Oprócz obiektów z działu historii na wystawie zaprezentowano również poddane konserwacji muzealia z działu etnografii (m.in. malarstwo religijne i przedmioty użytkowe), sztuki (m.in. obrazy prezentujące malarstwo batalistyczne i rodzajowe) oraz działu archeologii (m.in. naczynia gliniane i drewniane, kafle, przedmioty użytkowe ze skóry).

Większość prezentowanych na wystawie muzealiów poddano konserwacji dzięki realizacji projektów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Konserwacja sztandarów, w tym ocalonych ze zbombardowanej wieluńskiej fary (2009 r.), Konserwacja dokumentów i kartografii związanej z ziemią wieluńską (2012 r.), Przywrócić blask. Konserwacja tkanin historycznych ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (2019 r.).

Ponadto działania muzeum w tym zakresie wsparła Gmina Wieluń oraz sponsorzy: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorstw, Firma Protyl-Serwis, Apteki Burchacińscy, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oraz Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Skip to content