ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

GRA MIEJSKA WIELUŃSKI SZLAK ROKU 1920

W dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2020 r. o godz. 10.00 na dziedzińcu Katolickiego Liceum Ogólnokształcące rozpoczęła się GRA MIEJSKA poprowadzona z wykorzystaniem stanowisk „Wieluńskiego Szlaku Roku 1920”. Szlak ten przygotowano w ramach zadania „Młodzi aktywni 1920 – Młodzi pamiętają 2020” zrealizowanego w programie dotacyjnym Koalicje dla Niepodległej. Organizatorem zadania było Muzeum Ziemi Wieluńskiej wraz z Partnerami: Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Biskupa Teodora Kubiny, Stowarzyszeniem Historycznym Bataliony Obrony Narodowej i Hufcem Łask Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej reprezentowanym przez wieluńskich harcerzy.

Grę miejską poprzedziła przygotowana przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące inscenizacja przedstawiająca pożegnanie kilkudziesięciu uczniów Gimnazjum Realnego im. Tadeusza Kościuszki, którzy w lipcu 1920 r., odpowiadając na apel polskich władz, wraz ze swym nauczycielem Józefem Sobińskim, zgłosili się na ochotnika do Wojska Polskiego. Pragnęli bronić Ojczyzny przed wojskami Armii Czerwonej, które latem 1920 r. zagroziły stolicy Polski.

W grze miejskiej udział wzięli uczniowie i nauczyciele wieluńskich szkół średnich: Zespołu Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Teodora Kubiny. W organizację stanowisk gry miejskiej, oprócz Organizatora i Partnerów, zaangażowani byli przedstawiciele Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz grupa Walhalla – Inscenizacje historyczne z Wielkopolski. Zakończenie i podsumowanie wydarzenia miało miejsce na placu Legionów, gdzie dyrektor MZW – Jan Książek podziękował uczestnikom gry oraz Partnerom zadania i wraz z Zastępcą Burmistrza Wielunia – Joanną Skotnicką-Fiuk oprócz pamiątkowych dyplomów wręczył im publikacje traktujące o historii Wielunia. Uczestnicy wydarzenia skorzystali również z możliwości zapoznania się z prezentowaną w Muzeum Ziemi Wieluńskiej wystawą „Do broni! Mieszkańcy ziemi wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921”.

Skip to content