ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

OBRĄCZKI PATRIOTYCZNE „ZŁOTO – OJCZYŹNIE 1918”

W nawiązaniu do stulecia odzyskania niepodległości oraz wojny polsko-bolszewickiej przedstawiamy trzy żelazne obrączki, które władze państwowe przekazywały w zamian za kosztowności, w tym złote obrączki i pierścionki, ofiarowywane przez społeczeństwo na fundusz ratowania Ojczyzny. Na obrączkach znajduje się napis: ZŁOTO – OJCZYŹNIE 1918.

Do muzealnych zbiorów te historycznie cenne obiekty przekazali: Wanda Ponińska w 1964 r. (MZW-AH-039), Jerzy Walknowski w 1974 r. (MZW-AH-061) i Maria Małuszyńska w 1987 r. (MZW-AH-197).

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które posiadają informacje o swoich bliskich – żołnierzach wojny bolszewickiej – o kontakt z Janem Książkiem lub innymi pracownikami muzeum.

Skip to content