ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

TŁOK PIECZĘTNY MAGISTRATU MIASTA WIELUNIA

Tłok pieczętny Magistratu Miasta Wielunia używany przez władze miasta w pierwszej połowie XX w. Pieczęć prezentuje funkcjonujący od poł. XIX w. do poł. XX w. herb Wielunia przedstawiający mur obronny z bramą i z trzema basztami zwieńczonymi blankami. Obiekt ten wpisany do zbiorów działu historii pod numerem MZW-AH-142, prezentowany jest na wystawie stałej Świadkowie mówią… Wieluń 1 września 1939 w części poświęconej Wieluniowi przedwojennemu.

Skip to content