ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WYKŁAD „HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ ŻUBRA”

14 września 2022 r.

Dziś w Muzeum Ziemi Wieluńskiej mieliśmy zaszczyt gościć jedną z czołowych postaci, jeśli idzie o kwestie związane z żubrem europejskim – panią profesor dr hab. Wandę Olech-Piasecką z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, koordynatorkę europejskich programów ochrony żubra oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Podczas wykładu „Historia, teraźniejszość i przyszłość żubra” mieliśmy okazję poznać szczegóły realizowanego przez społeczność międzynarodową planu odbudowy populacji do poziomu zabezpieczającego przetrwanie gatunku i różnorodność genetyczną. Obecnie światową liczbę żubrów szacuje się na 9558, na rok 2030 ma to być globalnie liczba 13 tysięcy osobników. 🦬
Skip to content