ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

SPOTKANIE HARCERZY ZE ŚWIADKAMI BOMBARDOWANIA​

31 sierpnia 2022 r.

W przeddzień uroczystości upamiętniających bombardowanie Wielunia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się po raz drugi spotkanie świadków bombardowania Wielunia z młodzieżą zrzeszoną w wieluńskich drużynach harcerskich.

Spotkanie miało charakter otwartego dialogu – po przedstawieniu ze swojej perspektywy pierwszych minut i tygodni wojny, świadkowie odpowiadali na pytania z sali. Na zakończenie świadkowie i młodzież utworzyli krąg, złączyli ręce w łańcuch i wspólnie wzięli udział w harcerskim rytuale iskierki przyjaźni.

Skip to content