ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

SPOTKANIE ARCHEOLOGICZNYMI ŚCIEŻKAMI OD KUROWA DO DĄBROWY​

28 lipca 2022 r.

Spotkanie z ekipą archeologiczną pracującą obecnie na stanowisku w podwieluńskiej Dąbrowie oraz wykład prof. Janiaka odbyły się w przemiłej, kolegialnej atmosferze. Wspomnienie dawnych wykopalisk Pana Profesora na ziemi wieluńskiej było okazją do refleksji na temat wyjątkowego bogactwa ziemi wieluńskiej, jeśli idzie o materiały archeologiczne, ale także wspomnień na temat znakomitych badaczy przybywających tu w przeszłości, aby badać relikty historii naszego regionu. Spotkanie  zakończyło się ciekawą dyskusją na temat roli osad w Kurowie i Dąbrowie jako miejscowości na antycznym szlaku handlowym oraz zwiedzaniem wystaw muzealnych.

Skip to content