ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

PRELEKCJA HISTORYCZNA „DWÓR W MOKRSKU – HISTORIA, WŁAŚCICIELE, OTOCZENIE”

30 kwietnia 2022 r.

Na prelekcji historycznej „Dwór w Mokrsku – historia, właściciele, otoczenie” zorganizowanej 30 kwietnia 2022 r. w budynku dworku w Mokrsku, gościli również pracownicy Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
 
Dyrektor Jan Książek wystąpił z prelekcją historyczną na temat rodów szlacheckich powiązanych z Mokrskiem i zachowanym dworkiem „Od Kożuchowskich do Jakowickich – historia, właściciele, otoczenie”. O ludności chłopskiej i zwyczajach ludowych wsi Mokrsko opowiedział kierownik działu etnograficznego Tomasz Spychała w swoim wystąpieniu „Zwyczaje i obrzędy ludowe mieszkańców gminy Mokrsko”.
Skip to content