ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

PRELEKCJA ALINY NOWOBILSKIEJ „POLSKA HISTORIA II WOJNY ŚWIATOWEJ OKIEM BRYTYJCZYKÓW I AMERYKANÓW”

 

Co współcześni Brytyjczycy oraz Amerykanie wiedzą o historii Polski? Prelekcja Aliny Nowobilskiej, brytyjskiej historyk polskiego pochodzenia, stanowiła gorzkie podsumowanie narastającego problemu nieznajomości w społeczeństwach zachodnich podstawowych faktów historycznych oraz celowego wypaczania polskiej historii przez publicystów. Po wykładzie wieluńska publiczność podjęła ciekawą dyskusję na temat różnic w postrzeganiu wydarzeń historycznych w Polsce i na Świecie.

Skip to content