ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

POSIEDZENIE RADY MUZEUM

5 kwietnia 2022 r.
 
Wczoraj 05.04.2022 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce posiedzenie Rady Muzeum, w składzie: prof. dr hab. Ryszard Grygiel (Przewodniczący Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, emerytowany Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi), Andrzej Chowis, Konrad Czernielewski, Tomasz Grajnert, Wacław Witkowski, dr Zdzisław Włodarczyk, Grzegorz Żabicki. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.
 
Dyrektor Jan Książek dokonał podsumowania działalności i zrealizowanych zadań w 2021 r., które zostało wzbogacone prezentacją multimedialną zdjęć z omawianych wydarzeń. Rada Muzeum jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za 2021 r.
Następnie dyrektor omówił najważniejsze założenia planu pracy na rok bieżący oraz plan finansowy 2022, które zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę.
 
Podczas dyskusji omówiono następujące zagadnienia: remont dworu, domu nad stawem i altany w Ożarowie oraz aktualny stan zaawansowania prac; sprawę zakupu przez Gminę Wieluń kościoła ewangelickiego i plebanii; działalność wydawniczą MZW, w tym współudział pracowników Muzeum w opracowywaniu monografii gmin; prowadzoną w muzeum działalność edukacyjną (zajęcia warsztatowe, Muzealny Uniwersytet Rodzinny); czynności przygotowawcze podjęte przez muzeum związane z zamiarem zmniejszenia kosztów ogrzewania i sposobu zmiany sposobu ogrzewania dworu i oficyny w Ożarowie (rozeznanie rynku, rozmowy z Państwową Strażą Pożarną).
Skip to content