ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

OTWARCIE WYSTAWY IZABELI ŁAPIŃSKIEJ „ŚLAD PAMIĘCIOWY”

8 listopada 2022 r.
Otwarcie wystawy Izabeli Łapińskiej „Ślad pamięciowy” rozpoczęło przejmujące nagranie zeznań bohaterów wystawy – osób represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką, Związek Radziecki i Polską Republikę Ludową, odczytane głosami dzieci. Po przywitaniu gości przez dyrektora Muzeum Jana Książka oddaliśmy głos organizatorce wystawy i autorce zdjęć, pani prof. dr hab. Izabeli Łapińskiej, która przedstawiła nam kulisy powstawania projektu. Informacje o skali represji komunistycznych na ziemi wieluńskiej uzupełnił konsultant historyczny projektu Grzegorz Wróbel, wieloletni kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W imieniu wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, który objął wystawę patronatem, głos zabrała Jolanta Kowalik-Gęsiak, Dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 
Wernisaż zakończyła wypowiedź świadka bombardowania Wielunia, pani Zofii Burchacińskiej, po czym uczestnicy spotkania swobodnie zwiedzali wystawę, odsłuchiwali nagrania zeznań bohaterów ekspozycji oraz przeglądali ich teczki osobowe.

Izabela Łapińska – polska artystka fotograf i filmoznawca. W dorobku posiada kilkadziesiąt wystaw fotograficznych, krajowych i zagranicznych, oraz liczne publikacje w periodykach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński
www.gov.pl/web/kultura

– Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
www.lodz.ipn.gov.pl

– Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński
www.gov.pl/web/uw-lodzki

– Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber
www.lodzkie.pl

Partnerzy:
Łódzki Dom Kultury, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, A Media, Januszewscy, Venita.

Skip to content