ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

NOC MUZEÓW 2021

15 maja 2021 r. drzwi Muzeum Ziemi Wieluńskiej aż do późnego wieczora stały otworem dla zwiedzających. Mimo pandemii, frekwencja dopisała i kolejna już edycja Nocy Muzeów okazała się sukcesem. Dla gości udostępniono wystawy stałe naszego muzeum, ale też świeżo otwartą w poprzedzającym tygodniu wystawę czasową „Ukraina przed wiekami” oraz okolicznościową wystawkę z okazji 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.

W nawiązaniu do rocznicy rekonstrukcję szpitala powstań-czego przygotowało Stowarzy-szenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej w Wieluniu, które wraz ze sprzętem medycznym prezentowało również rekonstrukcje broni, sprzętów i ubiorów z epoki. W związku z trwającym remontem w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, cześć obrazów z dworu można było oglądać w na ścianach budynku głównego w Wieluniu. Przed muzeum stanęła wystawa słupowa „Wieluń – miasto królewskie”, prezentującą w pigułce całą historię miasta od założenia aż po dziś.

Sporym zainteresowaniem publiczności cieszyły się dodatkowe atrakcje, przygotowane przez pracowników Muzeum – jak spacer historyczny po ulicach miasta oraz wizyta w Baszcie Męczarni, siedzibie wieluńskiego kata.

Skip to content