ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WERNISAŻ WYSTAWY „LAS WOKÓŁ NAS”

5 lutego 2021 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarliśmy dla zwiedzających wystawę przyrodniczą „Las wokół nas”. W wernisażu udział wzięli m.in. Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Wieluń Grzegorz Kowalik.

Partnerami wystawy są Nadleśnictwo Wieluń oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Ośrodek opracował na tę wystawę plansze edukacyjne, natomiast materiały przyrodnicze pozyskano dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Wieluń, Zakonu Sióstr Bernardynek oraz Ryszarda Kabały.

Na wystawie można zobaczyć mieszkańców okolicznych lasów, dowiedzieć się m.in. jak rozpoznawać drzewa i tropy zwierząt. Celem wystawy edukacyjnej „Las wokół nas” jest ukazanie piękna przyrody regionu oraz przybliżenie mieszkańcom ziemi wieluńskiej warunków życia ich sąsiadów – zwierząt zamieszkujących polskie lasy. W sali muzealnej odtworzone zostało naturalne środowisko, natomiast informacje o mieszkańcach lasu można poszerzać skanując kody QR znajdujące się na wystawie.

Ekspozycję można oglądać do 4 kwietnia 2021.

Skip to content