ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

KONFERENCJA „WIELUŃ W CZASACH WAZÓW”

22 października 2022 r.

Dzieje Wielunia w czasach Wazów były tematem konferencji popularnonaukowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Panowanie tej dynastii przypadało na burzliwe dzieje Rzeczypospolitej. Wieluń jeszcze w XVI wieku doskonale się rozwijał, jednak wiek XVII położył temu kres i przyniósł pożogę w postaci potopu szwedzkiego.
 
Między innymi o tym traktował pierwszy z referatów. O ziemi wieluńskiej w okresie wojen i niepokojów w epoce Wazów mówił dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski). Dr Marcin Broniarczyk (dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej) przybliżył zebranym zbiorowy portret kasztelanów wieluńskich a dr Hanka Żerek-Kleszcz (Uniwersytet Łódzki) – burmistrzów i rajców Wielunia w pierwszej połowie XVII wieku.
 
Pierwszą część konferencji poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Olejnik a drugą prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk. Po przerwie ks. dr hab. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski) mówił o klasztorach w Wieluniu w czasach Wazów, a dr Tomasz Stolarczyk (Uniwersytet Łódzki) o starodrukach z tego okresu w zbiorach biblioteki pijarskiej w Wieluniu. Na zakończenie archeolog Waldemar Golec (Muzeum Ziemi Wieluńskiej) przybliżył efekty wykopalisk w wieluńskiej fosie, w szczególności mówił o znalezionej odzieży skórzanej.
Skip to content