ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WYKŁAD "SYBERYJSKI EPILOG POWSTANIA STYCZNIOWEGO"

Wykład

28 marca 2023 r.

Na przestrzeni jubileuszowego roku 160. rocznicy Powstania Styczniowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu przygotowało szereg spotkań i wydarzeń kulturalnych związanych z tym bohaterskim, ale tragicznym w swoich rezultatach zrywem niepodległościowym Polaków. Jednym z nich było spotkanie z prof. drem hab. Wiesławem Cabanem, który jest pochodzącym z ziemi wieluńskiej historykiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także znakomitym badaczem i popularyzatorem tematyki Powstania Styczniowego.
 
Tym samym wczoraj podsumowaliśmy naszą wystawę „Czas walki i nadziei – 160. rocznica Powstania Styczniowego” bardzo ciekawym wykładem „Syberyjski epilog powstania styczniowego”. Zainteresowanych tematem odsyłamy do książek Pana Profesora w naszej muzealnej bibliotece.
 
 
Skip to content