ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WYKŁAD J. ZIARNIKA "BESARABKI.TAJEMNICZE BUDOWLE KRAJU WARTY"

15 luty 2024 r.
 
We współpracy z Wieluńskim Uniwersytetem III Wieku zaprosiliśmy na prelekcję w Wieluniu regionalistę Janusza Ziarnika, krajoznawcę, fotografika, pedagoga, autora książek i zastępcę redaktora naczelnego kwartalnika „Na sieradzkich szlakach”.
 
Wykład „Besarabki.Tajemnicze budowle Kraju Warty” wprowadził słuchaczy uniwersytetu w zagadkę pochodzenia charakterystycznych drewnianych domków stawianych również na ziemi wieluńskiej przez okupantów niemieckich w trakcie II wojny światowej dla etnicznie niemieckich przesiedleńców z terenów dzisiejszej Mołdawii i Ukrainy.
Skip to content