ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WYKŁAD - BIBLIA PIŃCZOWSKA ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ

13 grudnia 2023 r.

Jeden z najcenniejszych eksponatów znajdujących się w zbiorach MZW powrócił dziś do Wielunia. Mowa o Biblii Pińczowskiej/Brzeskiej/Radziwiłłowskiej, która ostatnie trzy tygodnie spędziła w Muzeum Regionalne w Pińczowie, gdzie świętowano 460. lecie wydania drukiem tej niezwykle cennej publikacji. Przyjazd do Wielunia gości z Pińczowa zaowocował bardzo ciekawym wykładem na temat biblii, który wygłosili: dr Justyna Dziadek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie oraz Sławomir Barańczyk, Pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum SPSK w Wieluniu

Skip to content