ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

Jubileusz 60-lecia Muzeum Ziemi Wieluńskiej

24.05 Jubileusz 60-lecia Odrodzonego Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Dziękujemy wszystkim, który uświetnili nasz Jubileusz 60-lecia odrodzenia Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Pani Zastępcy Burmistrza Wielunia Joannie Skotnickiej-Fiuk, Przewodniczącej Rady Miejskiej Wielunia Pani Justynie Godszling-Graczyk, poprzednim dyrektorom Muzeum – prof. Tadeuszowi Olejnikowi oraz Bogusławowi Abramkowi, dyrektorom Muzeów w tym w szczególności dr. Michałowi Niezabitowskiemu, dyrektorowi naczelnemu Muzeum Krakowa a zarazem Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Samorządowcom, Dyrektorom i reprezentantom instytucji kultury i oświaty oraz wszystkim pozostałym gościom.

Dziękujemy także za pamięć wyrażoną poprzez listy gratulacyjne oraz bezpośrednio złożone gratulacje dla Muzeum.

25.05 Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Kalina"

25 maja z okazji Jubileuszu 60-lecia Odrodzonego Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Kino-Teatrze Syrena odbył się wspaniały koncert Zespół Pieśni i Tańca Kalina funkcjonującego przy AWF we Wrocławiu. Podczas 40 lat działalności Zespół wystąpił prawie 1000 razy, w tym na wielu międzynarodowych festiwalach na czterech kontynentach, m.in. w Meksyku, Korei Południowej, Egipcie oraz w wielu krajach europejskich. Opiekę instruktorsko-choreograficzną koncertu objęła Adriana Świtalska-Kowalik, kierownikiem muzycznym był Tomasz Kolbuszewski, a doborem kostiumów zajęła się Agata Michalska. Kierownikiem Zespołu jest Aleksander Sobera pochodzący z Wielunia, pracownik AWF we Wrocławiu, członek Kapeli towarzyszącej Zespołowi. Dyrektor Muzeum Jan Książek podziękował Zespołowi oraz – za wspieranie naszej działalności –  organizatorowi MZW Gminie Wieluń, przekazując na ręce Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy obraz autorstwa Cezarego Zbrojewskiego. Mecenasami koncertu byli: firma INFRAMET Krzysztof Chrzanowski oraz Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Dziękujemy patronom medialnym za promocję Jubileuszu Muzeum. Specjalne podziękowanie kierujemy na ręce dyrektor Elżbiety Kalińskiej i pracowników Wieluński Dom Kultury za udostępnienie sali i pomoc w obsłudze wydarzenia  Wieluń.

W 2024 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu obchodzi jubileusz 60-lecia swojej reaktywacji, po likwidacji instytucji i kompletnym rozproszeniu kolekcji w trakcie II wojny światowej. Prezentujemy na ujęciu z drona najcenniejszy obiekt naszego Muzeum – drewniany dwór szlachecki z XVIII w.

25 maja (sobota) 2024 r. przybędzie do Wielunia akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Wrocławia, by uświetnić występem w Kino-Teatrze Syrena rocznicę reaktywacji Muzeum.

Skip to content