ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WERNISAŻ WYSTAWY "KŁOSY PEŁNE CHLEBA"

16 września 2023 r.

Otwarcie wystawy „Kłosy pełne chleba”otworzył występ Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Mierzyc, który śpiewająco opisał nam każdy etap produkcji chleba – od przebrania ziarna pod siew, po wypieczenie chleba i co najważniejsze – kosztowanie go wspólnie z ukochanymi osobami. W tym też duchu piekarnia w Pątnowie udostępniła nam podczas wernisażu do spróbowania swoje wypieki, a podarowane wcześniej przez piekarnię pieczywo można było podziwiać na ekspozycji. Zdjęcia pątnowskich piekarzy przy pracy nad wypiekami uchwycił na zdjęciach Piotr Dudek, również autor widocznych na ekspozycji zdjęć prac polowych – orki konnej i ręcznego wiązania zboża w snopy na polu.

Skip to content