ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

OTWARCIE WYSTAWY "BOHDAN PILARSKI. W SŁUŻBIE MUZYCE I OJCZYŹNIE"

3 czerwca 2023 r.
Bohdan Pilarski, kurier Armii Krajowej, dziennikarz propagator muzyki klasycznej, kierownik programowy Filharmonii Narodowej i parlamentarzysta, urodził się 24 września 1931 roku w Brzozowcu na Wileńszczyźnie. W latach 1943-1944 był członkiem oddziału Armii Krajowej, gdzie pełnił służbę kuriersko-zwiadowczą. Po wojnie rodzina Pilarskich osiadła w majątku Krupka koło Wieruszowa.
 
Studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, którą skończył w 1956 roku pisząc pracę magisterską o twórczości Fryderyka Chopina. W 1957 rozpoczął pracę w redakcji „Ruchu Muzycznego”. Jednocześnie współpracował z Polskim Radiem realizując audycje muzyczne. W 1960 roku otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki na ukończenie pracy doktorskiej o twórczości Maurice’a Ravela. Praca naukowa stała się przepustką do podróży i studiów zagranicznych – najpierw w ZSRR, a następnie we Francji, gdzie w latach 1962-1965 B. Pilarski studiował historię i estetykę na Sorbonie oraz historię sztuki i antropologię w College de France. W Paryżu nawiązał wiele kontaktów z tamtejszą Polonią, głównie skupioną wokół paryskiej „Kultury”. Zawarte znajomości zainteresowały wywiad PRL, który bezskutecznie próbował pozyskać muzykologa do współpracy. Miało to dalsze konsekwencje. Zabrano mu paszport i pozbawiono możliwości stałego zatrudnienia.
Ze względu na coraz trudniejszą sytuację materialną Pilarski opuścił Warszawę i zajął się hodowlą owiec w rodzinnej Krupce. W roku 1970 został zatrudniony jako kierownik programowy w Filharmonii Narodowej, gdzie pracował do 1973 roku.
 
Jesienią 1980 roku powrócił do życia publicznego, uczestnicząc w organizacji struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w gminie Bolesławiec. W 1989 roku jako kandydat „Solidarności” z powodzeniem wystartował w wyborach do Sejmu, zostając posłem X kadencji (tzw. sejmu kontraktowego). W latach 1991-1993 był posłem I kadencji Sejmu z listy Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego.
 
Zaangażowanie Bohdana Pilarskiego w sprawy społeczne i polityczne przeplatało się z działalnością muzyczną. Dzięki niemu polska muzyka, poprzez najwybitniejszych jej twórców i wykonawców, docierała pod przysłowiowe strzechy. Jako niestrudzony organizator życia kulturalnego i społecznego przez wiele lat przybliżał kulturę muzyczną mieszkańcom regionu wieluńskiego. Dzięki jego staraniom zorganizowano dziesiątki koncertów w Wieluniu, Ożarowie, Wieruszowie, Antoninie czy Bolesławcu. Bohdan Pilarski zmarł 3 czerwca 2018 r. Został pochowany na cmentarzu w Piaskach koło Bolesławca.
Skip to content