ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

KONCERT "OPEROWO I LIRYCZNIE" W OŻAROWIE

Koncert-Operowo-i-Lirycznie

3 grudnia 2023 r .

W dniu wczorajszym w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się koncert kameralny zatytułowany „Operowo i lirycznie”. W koncercie wystąpili: Anna Koehler (sopran), Mariia Ivanitska (sopran), Piotr Brożek (tenor), Bogumiła Suchanek (fortepian). Słowo o muzyce wygłosiła Ewa Kafel. K

oncert składał się z dwóch części, w części pierwszej artyści zaprezentowali arie operowe i pieśni, a w części drugiej, mającej charakter liryczny, wykonali pieśni ludowe oraz utwory autorstwa m.in. Lutosławskiego i Szymanowskiego. Oryginalnie na koncercie zabrzmiały dźwięki ludowego instrumentu – bandury.

2023Koncer operowo i lirycznie.2
2023Koncer operowo i lirycznie
Skip to content