ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

DZIEŃ OTWARTY BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W DAWNYM KOŚCIELE

7 lutego 2024 r.
 

Wraz z Gminą Wieluń zaprosiliśmy wczoraj wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty w dawnym kościele pobernardyńskim i poewangelickim w Wieluniu – cieszy nas bardzo spontaniczny odzew społeczności Wielunia i okolic na naszą inicjatywę. W trzech grupach, liczących wspólnie przeszło dwieście osób, zwiedzaliśmy budynek i poznawaliśmy jego historię z dyrektorem Muzeum Ziemi Wieluńskiej Janem Książkiem. Była też okazja obejrzenia historycznych zdjęć, zerknięcia do wykopu archeologicznego we wnętrzu kościoła i docenienia wartości przedmiotów z badań wyeksponowanych w gablocie.
 
Badania prowadzone są sondażowo przez wieluńskich muzealników pod nadzorem kierownika działu archeologicznego MZW Waldemara Golca. Najważniejsze prace nadal przed nami – dotarliśmy do warstwy z XVII wieku i dopiero zaczynamy odkrywać tajemnice naszego kościoła. Pod dziś widoczną na powierzchni warstwą z czasów Anny Koniecpolskiej kryją się krypty grobowe oraz relikty renesansowego i średniowiecznego Wielunia. Dziękujemy Burmistrzowi Wielunia Pawłowi Okrasie za wspieranie procesu rewitalizacji zabytkowych budynków i możliwość wspólnego zwiedzania.
Skip to content