ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WYBRANE WYDARZENIA ARCHIWALNE

 Wystawa w Kordegardzie
 75. ROCZNICA WRĘCZENIA UZBROJENIA
WIELUŃSKIM BATALIONOM OBRONY NARODOWEJ
– 8 czerwca 2014 r.
 Pensja i Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie Pelagii Zasadzińskiej w Wieluniu 1883-1939
 Księga Brzeska
 Sztandar 31 Pułku Armii Krajowej Ziemi Wieluńskiej w darze dla Muzeum
 Złoty Exlibris
 Wystawa w Brukseli[więcej]
 Otwarcie wystawy „Tragedia Wielunia –
1 września 1939″
– 30 sierpnia 2009 r.
 Wykład prof. dr hab. Witolda Kuleszy
– 23 kwietnia 2009 r.
 90 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI –
– 10 listopada 2008 r.
 Sesja Naukowa [więcej]
 Wystawa w Sejmie RP – sierpień 2007 r.[więcej]
 900 lat Rudy
– 9 września 2006 r.
Skip to content