ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

ZROZUMIEĆ RELIGIJNOŚĆ POLAKÓW. KONTEKSTY ETNOGRAFICZNE.

26 października 2016 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce kolokwium pt. Zrozumieć religijność Polaków. Konteksty etnograficzne. Celem spotkania było podjęcie refleksji nad obliczem współczesnej religijności oraz jej związków z tradycją i kulturą ludową.

Na spotkaniu gościliśmy prelegentów z Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, Fundacji Po Staremu w Łodzi. Konferencje, na których spotykają się etnografowie, etnolodzy i antropolodzy kultury mają w wieluńskim muzeum tradycję sięgającą 1999 roku i noszą wspólną nazwę Colloquia Ethnologica.

W bieżącym roku kolokwium stanowiło część szerszego działania wpisanego w projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Słowo i obrazowanie. Ludowy wizerunek Chrystusa, realizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Zebranych w Muzeum gości powitał dyrektor Jan Książek, a inauguracyjny wykład przedstawił Krzysztof Piątkowski, który w swoim wystąpieniu wprowadził zebranych do tematyki wzajemnych relacji kultury ludowej i religii. Kolejni prelegenci rozważali przypadki sakralizacji przestrzeni miejskiej (prof. Anna Niedźwiedź, prof. Monika Golonka-Czajkowska), kultu maryjnego i świętych (Stanisława Trebunia-Staszel, Robert Dzięcielski), religijności kierowców (Bartosz Arkuszewski), eksponowania i opisywania sacrum (Tomasz Spychała, Jarosław Eichstaedt).

Po konferencji została zaprezentowana książka Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa, autorstwa J. Eichstaedta.

Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Słowo i obrazowanie. Ludowy wizerunek Chrystusa dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content