ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

ZNAD GÓRNEJ PROSNY I WARTY W WALCE O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ W LATACH 1939-1948

Wystawa zatytułowana Znad Górnej Prosny i Warty w walce o niepodległą Polskę w latach 1939-1948 poświęcona jest mieszkańcom naszego regionu, którzy zgodnie z poczuciem obowiązku wobec Ojczyzny podjęli trud walki z okupantami Polski. Walkę tę Polacy zmuszeni byli toczyć na różnych frontach począwszy od pierwszego dnia września 1939 roku, aż do przełomu lat 40./50. XX wieku, kiedy to pomimo formalnego zakończenia II wojny światowej, zmagania zbrojne z okupantem radzieckim podejmowali żołnierze antykomunistycznego podziemia.

Oprócz szeregu fotografii i informacji dotyczących postaci, którym poświęcona jest wystawa, zwiedzający mogą również zapoznać się z pamiątkami po tych osobach, ich przykładowym wyposażeniem, uzbrojeniem oraz ze skomplikowaną sytuacją polityczną państwa polskiego z lat 1939-1948.

Wystawa będzie czynna do 23 marca 2014 r.

Skip to content