ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

Zbombardowany Wieluń

 
Wystawie stałej Tragedia Wielunia – 1 września 1939 r. towarzyszy prezentacja fotografii ukazujących skutki niemieckich bombardowań z tego dramatycznego w historii miasta dnia.
Widząc wyświetlane zdjęcia, może udać się w swoisty spacer po centrum Wielunia. Jednak zaprezentowane obrazy jawią się jakże odmiennie od tych jakie w swej pamięci zachowali przedwojenni mieszkańcy naszego miasta.
Poniżej prezentujemy kilka wybranych fotografii ukazujących Wieluń po nalotach.
Skip to content